Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o pracy Wójta Gminy

Sprawy, którymi zajmował się Wójt Gminy Żabia Wola w minionym tygodniu:

 • 19 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Podczas spotkania przedstawiona została informacja na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia i spraw, którymi LGD będzie zajmować się w najbliższym czasie;
 • we wtorek Wójt razem z pracownikami Referatu Inwestycji i Infrastruktury odwiedził szkołę podstawową w Ząbkach, wybudowaną w technologii modułowej. Wizyta była okazją do zapoznania się z funkcjonalnością obiektu, a także rozmów z Dyrekcją placówki na temat dobrych praktyk stosowanych przy podnoszeniu poziomu nauczania w szkole;
 • w środę Wójt uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, przeprowadził także wizję w terenie, w czasie której zapoznał się z postępami prac Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli w zakresie naprawy urządzeń melioracyjnych. Swoje spostrzeżenia i uwagi Wójt przekazał w trakcie piątkowego spotkania z Zarządem i Komisją Rewizyjną GSW. Podczas spotkania ustalono także, że w celu poprawy funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki konieczne jest zwiększenie dofinansowania z budżetu gminy oraz innych źródeł zewnętrznych, a także zacieśnienie współpracy z Urzędem m.in. poprzez doradztwo specjalistyczne przy konserwacji rowów odwadniających drogi gminne;
 • 21 lutego na spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipiera Wójt przedstawił informację na temat potrzeb remontu dróg lokalnych na terenie Gminy Żabia Wola. Zwrócił się także do Wojewody z prośbą o wsparcie finansowe na ten cel;
 • odbyło się kolejne spotkanie z projektantem odpowiedzialnym za opracowanie projektu budowy hali sportowej i rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach;
 • Urząd Gminy bada możliwość wykorzystania nowych technologii stosowanych w budowie, modernizacji i naprawach dróg. Zastosowanie środków chemicznych wymieszanych z cementem przy budowie podłoża, zamiast tradycyjnego korytowania mogłoby obniżyć koszty budowy dróg, co w efekcie pozwoliłoby wybudować więcej ciągów komunikacyjnych. Budowa dróg w oparciu o technologię chemiczną testowana jest obecnie m.in. przez Częstochowę;
 • z powodzeniem zakończono testy systemu raportowania wykonanych zadań przez pracowników urzędu gminy. System pozwala na analizę zadań dziennych danego urzędnika z uwzględnieniem czasu ich wykonania. Celem wdrożenia systemu jest maksymalne zwiększenie efektywności pracy urzędników i optymalne rozłożenie zadań;
 • na terenie gminy odbywają się zebrania wiejskie, podczas których Mieszkańcy wybierają Sołtysów i Członków Rad Sołeckich na kolejną kadencję. W minionym tygodniu zebrania wyborcze przeprowadzone zostały w Sołectwach: Lasek, Petrykozy i Osowiec. Wstępne terminy zebrań wiejskich w pozostałych Sołectwach zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola;
 • 23 lutego o godz. 17:00 odbędzie się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Wójt, jako członek OSP zamierza aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, które będzie okazją do przedstawienia sprawozdania z działalności jednostki w roku ubiegłym, a także opracowania planu działalności i finansowego na rok bieżący;
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska
  data wytworzenia: 2019-02-22
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2019-02-22 22:13
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 22:10

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00