Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • akcyza

Zwrot podatku akcyzowego – nowe zasady, nowy wniosek

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Aby uzyskać zwrot w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

WAŻNE! We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Oznacza to, że rolnik w 2019 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100 złotych zwrotu akcyzy za paliwo  rolnicze - zwiększenie limitu o 14 złotych do roku ubiegłego.

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Będzie to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej.

Pieniądze wypłacane będą w okresie od 1 do 30 kwietnia 2019 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Przybylska
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2019-02-05 14:41
 • zmodyfikował: Michał Wojciul
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 15:06

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00