Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Dopuszczenie do użytkowania kanalizacji w Osowcu

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Osowcu na odcinku o długości 1300 m wraz z przykanalikami w granicy pasa drogowego stanowiąca II etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola w latach 2017 – 2018”została zakończona i dopuszczona do użytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach pomocy finansowej dla operacji typu „Gospodarka  wodno – ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”.

Wysokość dofinansowania wynosi 1 600 566 złotych i stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie podzielone było na dwa etapy. I etap dotyczył budowy wodociągów na terenie Gminy Żabia Wola i dofinansowanie wyniosło 743 622,00. II etap dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Osowcu i dofinansowanie wyniosło 856 944,00

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2019-01-21 15:49
  • zmodyfikował: Michał Wojciul
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-23 09:42

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00