Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja ze spotkania w dniu 22.03.2016 r. Grupy Roboczej w sprawie linii 400kV

Szanowni Państwo,

  W dniu 22 marca 2016 roku brałam udział w spotkaniu Grupy Roboczej, kontynuującej dotychczasowe prace Forum Dialogu, w sprawie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew.
Na spotkaniu przyjęty został regulamin funkcjonowania Grupy, przedstawiono prezentację dotyczącą historycznych planów rozbudowy systemów przesyłowych oraz omówiono kryteria środowiska przyrodniczego. Prace kontynuowane będą na kolejnym spotkaniu wyznaczonym na dzień 6 kwietnia 2016 roku.  
  Analizie poddane mają być wszystkie dotychczas zaprezentowane warianty włącznie z wariantem z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju tzw. przebiegiem historycznym. Strona inwestora podtrzymuje tezę o braku możliwości poprowadzenia linii wg wariantu historycznego. Nadal jednak teza ta nie została udowodniona w żadnym dokumencie.
  Z każdego posiedzenia Grupy Roboczej moderator sporządzi komunikat, który będzie dostępny na stronie internetowej Projektu prowadzonej przez wykonawcę.

Przypominam, że przebieg wcześniejszych, do początku 2015 roku, zdarzeń związanych z planowaniem budowy linii 400 kV przedstawiony został w broszurze informacyjnej:
https://www.facebook.com/WojtZabiaWola/posts/820461354702494

Aktualne informacje o bieżących działaniach dostępne są na portalu Urzędu Gminy w zakładce “Linia 400 kV Kozienice-Ołtarzew”: http://www.zabiawola.pl/696,aktualnosci.html

Udostępniona jest także aktualna korespondencja: http://www.zabiawola.pl/698,biezaca-korespondencja.html

  • autor: Wójt Gminy Halina Wawruch, data: 2016-03-30

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00