Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

KOMUNIKAT, styczeń 2017

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych realizacją i przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew informujemy, że w grudniu 2016 r. wójtowie i burmistrzowie 12 gmin w województwie mazowieckim skierowali pisma do Pani Premier RP Beaty Szydło, Pana Henryka Kowalczyka – Ministra Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Pana Piotra Naimskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, a także Posłów i organów administracji na terenie województwa mazowieckiego. Naszym celem jest udział w konsultacjach społecznych dla ustalenia optymalnego przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew, który uwzględniałby zarówno interes społeczny, jak i bezpieczeństwo energetyczne regionu.

  • autor: Magdalena Kowalik (Kierownik Referatu POGK), data: 2017-01-05

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00