Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego otrzymało od Pana Prezesa Andrzeja Kaczmarka w imieniu Spółki PSE SA pismo potwierdzające, że sieci przesyłowe będą planowane i realizowane w warunkach dialogu i porozumienia z lokalnymi społecznościami w sposób, który w najdalej idącym zakresie pozwoli uwzględnić postulaty jednostek samorządu terytorialnego i interesy reprezentowanych przez nie społeczności lokalnych.

Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Porozumienie Gmin z woj. mazowieckiego skierowało do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika pismo potwierdzające wspólne ustalenia w zakresie aktywnej współpracy i wykreślenia z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku.

Kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. maz. w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV.

Wnioski o wykreślenie linii 400 kV

Marszałek wyraził zrozumienie intencji Włodarzy w zakresie wnioskowania o wykreślenie wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice-Ołtarzew z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Stosowne wnioski z ramienia Gmin oraz Mieszkańców należy składać w terminie  do 31 lipca 2017 r.

Kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. maz. w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV.

Kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. maz. w sprawie 400 kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

Marszałek Województwa Mazowieckiego deklaruje współpracę

Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik - zadeklarował aktywną współpracę przy procedurze sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz nieodzowny udział Samorządów w tym zakresie. Wyraził także nadzieję, że uda się wypracować kompromis z korzyścią dla wszystkich i wskazał, że jako Samorząd Województwa może wspólnie z Samorządami i przedstawicielami mieszkańców zaproponować własny korytarz linii 400 kV, wynikający z konsultacji społecznych i analiz.

Spotkanie przedstawicieli Porozumienia Gmin z Prezesem PSE

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że przedstawiciele Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego spotkali się z Prezesem PSE Panem Erykiem Kłossowskim oraz reprezentantami PSE i PSE Inwestycje w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV

Rozpoczęta procedura zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

W związku z obwieszczeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywny udział w tej procedurze. Sprawa ta dotyczy także uwzględnionego w planie wyrysu przebiegu linii 400 kV. Każdy obywatel może złożyć wniosek, który dotyczy tej kwestii.

Poselski Projekt ustawy - przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że Sejm RP rozpoczął prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Przedstawicielem wnioskodawcy jest poseł Marek Suski. Projekt ustawy rozszerza wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych określony w załączniku do ustawy.

Informacja z posiedzenia Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie linii 400kV

Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

Informacja z posiedzenia Grupy Roboczej w sprawie linii 400kV

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Grupy Roboczej Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

KOMUNIKAT, styczeń 2017

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych realizacją i przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew informujemy, że w grudniu 2016 r. wójtowie i burmistrzowie 12 gmin w województwie mazowieckim skierowali pisma do Pani Premier RP Beaty Szydło, Pana Henryka Kowalczyka – Ministra Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Pana Piotra Naimskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii, a także Posłów i organów administracji na terenie województwa mazowieckiego.

Stanowisko Wójtów i Burmistrzów w sprawie linii 400kV

Szanowni Państwo,

z zadowoleniem i ulgą przyjęliśmy  informacje spółki PSE S.A. o rozwiązaniu umowy na projektowanie i budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew.

Akcja protestacyjna przeciwko budowie linii 400 kV - 8 listopada 2016 (wtorek)

Zapraszam Państwa do udziału w proteście 8 listopada 2016 r.
(Warszawa, Plac Trzech Krzyży w godz. 10:30-15:00)
Pomimo sprzecznych interesów poszczególnych społeczności apeluję, abyśmy razem pokazali decydentom, iż nie ma zgody na metody stosowane przy przygotowaniu tej inwestycji. Nie możemy godzić się na brak sprawiedliwości i przedmiotowe traktowanie. Jeżeli takie postępowanie pozostanie bez reakcji to w przyszłości możemy zostać potraktowani tak samo przy okazji planowania innej ponadlokalnej inwestycji.

Akcja protestacyjna przeciwko budowie linii 400 kV - 30 września (piątek)

Informujemy, że w dniu 30 września 2016 r. (piątek) w godzinach 15:00 -19:00 w miejscowości Oddział gm. Żabia Wola odbędzie się akcja protestacyjna przeciwko budowie linii 400 kV.

PLAN ZGROMADZENIA - 22 WRZEŚNIA 2016 r.

MILCZĄCY PROTEST PRZECIWKO LINII 400 kV

Akcja protestacyjna przeciwko budowie linii 400 kV - 22 września (czwartek)

Akcja protestacyjna mieszkańców gmin Mazowsza  przeciwko budowie linii 400 kV odbędzie się dniu 22 września 2016 r. w godzinach 10:30 – 15:00 w Warszawie na Placu Trzech Krzyży 

Komunikat

DO MIESZKAŃCÓW GMIN ZAGROŻONYCH BUDOWĄ 
LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA 2x400 KV

NIE dla linii 400 kV w GMINIE ŻABIA WOLA

W dniu 22 września 2016 r. w godzinach 10:30 – 15:00 w Warszawie na Placu Trzech Krzyży odbędzie się protest przeciwko budowie linii 400 kV na terenie Gminy Żabia Wola.

Stanowisko 11 władz samorządowych - Gmin: Białobrzegi, Brwinów, Głowaczów, Jaktorów, Jasieniec, Promna, Stromiec, Tarczyn, Żabia Wola, Ożarów Mazowiecki oraz Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki po komunikacie PSE w sprawie zmiany przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

  • data wytworzenia: 2016-09-02
  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-07-17 09:01

Nadal brak akceptacji

Szanowni Państwo,

Nastąpił kolejny przewrót w sprawie linii 400 kV spowodowany informacją prasową Inwestora, w której przekazał, że postanowił wytyczyć trasę linii w korytarzu określonym w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, czyli m.in. przez gminę Żabia Wola.

 

Stanowisko przedstawicieli Gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Jasieniec, Promna, Stromiec, Tarczyn, Żabia Wola w sprawie decyzji PSE o zmianie przebiegu linii 400kV Kozienice - Ołtarzew

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-07-17 09:01

Komunikat po spotkaniu w dniu 9 czerwca 2016 r.

9 czerwca 2016 roku, odbyło się spotkanie Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) i Wykonawcy (ZUE S.A.) zadania inwestycyjnego „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew” z przedstawicielami władz gmin korytarza planowanej linii wskazanego w ramach prac Grupy Roboczej, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Spotkanie poświęcone było prezentacji formalno-prawnych aspektów realizacji inwestycji oraz zasad dalszego procedowania.

Treść korespondencji przesłanej do profesora Andrzeja Kraszewskiego (Moderatora Grupy Roboczej) w dniu 19.04.2016 r.

Szanowny Panie,

pozostaję na stanowisku, że Inwestor nie powinien w żaden sposób odsuwać odpowiedzialności, za inwestycję ponadlokalną, na lokalne społeczności. Lista kryteriów wraz z wagami winna zostać przygotowana przez specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a następnie wybór ten powinien zostać merytorycznie wykazany zainteresowanym stronom.

Informacja ze spotkania w dniu 6.04.2016 r. Grupy Roboczej w sprawie linii 400kV

"6 kwietnia br, w drugim spotkaniu Grupy Roboczej, uczestniczył Wojewoda Mazowiecki, Pan Zdzisław Sipiera. Omówione i przyjęte zostały wszystkie kryteria, dla których strona społeczna określiła uwagi niezbędne do przeprowadzenia przez pracowników Politechniki Warszawskiej analizy poszczególnych tras linii. Kolejne spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się w drugiej połowie kwietnia br."

Informacja ze spotkania w dniu 22.03.2016 r. Grupy Roboczej w sprawie linii 400kV

Szanowni Państwo,

  W dniu 22 marca 2016 roku brałam udział w spotkaniu Grupy Roboczej, kontynuującej dotychczasowe prace Forum Dialogu, w sprawie linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew.
Na spotkaniu przyjęty został regulamin funkcjonowania Grupy, przedstawiono prezentację dotyczącą historycznych planów rozbudowy systemów przesyłowych oraz omówiono kryteria środowiska przyrodniczego. Prace kontynuowane będą na kolejnym spotkaniu wyznaczonym na dzień 6 kwietnia 2016 roku.  
  Analizie poddane mają być wszystkie dotychczas zaprezentowane warianty włącznie z wariantem z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju tzw. przebiegiem historycznym. Strona inwestora podtrzymuje tezę o braku możliwości poprowadzenia linii wg wariantu historycznego. Nadal jednak teza ta nie została udowodniona w żadnym dokumencie.
  Z każdego posiedzenia Grupy Roboczej moderator sporządzi komunikat, który będzie dostępny na stronie internetowej Projektu prowadzonej przez wykonawcę.

Kolejne działania w sprawie linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Szanowni Państwo,

Prowadzenie dalszych rozmów dotyczących planowania inwestycji linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew przejął Inwestor - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Niestety nadal spory ciężar odpowiedzialności pozostawił po stronie społeczności lokalnych, co rodzi konflikty. Wciąż nie zostało również uzasadnione z jakiego powodu zaniechany został pierwotny korytarz zarezerwowany na tę inwestycję od dziesiątek lat.

Najbliższe spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się 22 marca 2016. Będę uczestniczyła w tym spotkaniu, aby domagać się rzeczowej analizy dotyczącej tzw. wariantu historycznego. Jednocześnie zaznaczam, że Urząd nie będzie brał udziału w głosowaniach nad kryteriami, gdyż w mojej ocenie lista kryteriów winna zostać przygotowana przez specjalistów posiadających odpowiednie kompetencje i doświadczenie, a następnie wybór ten powinien zostać merytorycznie wykazany zainteresowanym stronom.

Forum Dialogu dla linii 400kV Kozienice – Ołtarzew - 18.02.2016 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Dialogu dla linii 400kV Kozienice – Ołtarzew.
Forum pozwoli na merytoryczną dyskusję i prowadzenie dialogu przez wszystkie zainteresowane strony w ramach dalszych prac analitycznych inwestycji. Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2016 r. o godz. 12.00 przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, wejście B, I piętro, sala 169.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Adam Struzik

Propozycja listy kryteriów dla gmin i stowarzyszeń

  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-07-17 09:01

Pismo Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z dn. 12 października 2015 r.

Harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 dla linii 400 kV Koznienice-Ołtarzew

Informujemy, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. przesłały harmonogram prac związanych z projektowaniem przebiegu DK50-A2 dla linii 400 kV Koznienice-Ołtarzew.
Zgodnie z zapisami harmonogramu konkretne propozycje do zaopiniowania zostaną przedstawione 7 października 2015 roku.

Kolejne decyzje w sprawie linii 400kV

W dniu 27.07.2015 odbyła się sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego podczas, której pod głosowanie poddane zostały stanowiska Sejmiku odpowiadające na wezwania do usunięcia naruszeń prawa, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, dotyczących proponowanego przebiegu linii 400 kV.

Kolejne działania w sprawie linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Oczekując na kolejne propozycje inwestora kontynuujemy procedurę zaskarżenia uchwały Sejmiku Województwa. Wobec braku odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń prawa wykonujemy kolejny krok, którym jest skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Spotkanie w dniu 20.05.2015 r.

W dniu 20 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu gminnego z przedstawicielami Inwestora w celu wypracowania alternatywnego przebiegu linii 400 kV przez teren naszej gminy. Spotkanie nie miało charakteru konsultacji społecznych i nie zostały podjęte żadne decyzje akceptujące.

Kolejne działania w sprawie linii 400 kV

W dniu 23 kwietnia 2015 roku spotkałam się z Wicewojewodą Mazowieckim Dariuszem Piątkiem, który śledzi realizację inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew jako przedstawiciel administracji rządowej. Podczas rozmowy wyraziłam swój sprzeciw oraz zwróciłam uwagę na sprzeczności, które można zauważyć analizując procesy towarzyszące planowaniu inwestycji. Wicewojewoda stwierdził, że jesteśmy pierwszym samorządem zgłaszającym problem i zapewnił, że nie pozostanie bierny wobec przedstawionych postulatów.

Spotkanie w sprawie budowy linia 400 kV - 09.04.2015 r.

Przedstawiciele Inwestora poinformowali, że zgodnie z ich założeniem punkt wejścia linii 400 kV do gminy i punkt wyjścia z gminy nie może ulec zmianie. W związku z tym przedstawili dwie propozycje przebiegu trasy, które prezentujemy na załączonych mapach. Żaden z proponowanych przebiegów nie uzyskał akceptacji przedstawicieli mieszkańców i samorządu – osób obecnych na spotkaniu.

Inwestycja ponadlokalna – linia elektroenergetyczna 400kV Kozienice –Ołtarzew

W dniu 7 lipca 2014 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 180/14 zatwierdził Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przewidujący budowę linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew, która ma przebiegać także przez Gminę Żabia Wola. Inwestycja, stanowi realizację celów publicznych, ma zwiększyć niezawodność zaopatrzenia regionu w energię elektryczną. Inwestorem zadania są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) będące własnością Skarbu Państwa, a sprawami formalnoprawnymi zajmuje się Agencja Promocji Inwestycji (API).

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00