Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku

Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą nr 131/XV/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. przyjęła aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2030 roku. Dokument ten wyznacza strategiczne i operacyjne kierunki działań oraz wskazuje zadania/projekty służące realizacji przyjętej długookresowej wizji rozwoju Gminy. Ponadto aktualna Strategia jest dokumentem niezbędnym przy aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań przez Gminę Żabia Wola i jej mieszkańców, w tym przede wszystkim środki Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Generalny cel kierunkowy (WIZJA rozwoju) Gminy Żabia Wola:

Gmina Żabia Wola atrakcyjnym miejscem życia na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, ośrodkiem konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki lokalnej, zdrowych warunków zamieszkania, efektywnego inwestowania, pracy i wypoczynku zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Strategiczne cele rozwoju Gminy Żabia Wola:

  • Likwidacja niedoborów w infrastrukturze technicznej, w tym służącej ochronie środowiska przyrodniczego oraz racjonalne zagospodarowanie przestrzeni;
  • Trwały i zrównoważony rozwój gospodarki lokalnej;
  • Podnoszenie standardu świadczonych usług społecznych oraz działania na rzecz integracji i kształtowania postaw prospołecznych mieszkańców.

Ww. cele te będą realizowane poprzez cele operacyjne i zadania realizacyjne wskazane w Strategii.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elwira Koprowska-Skalska (Referat Inwestycji)
    data wytworzenia: 2016-01-29
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-06-13 11:27

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00