Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

BUDIMEX S.A WYKONAWCĄ UL. GŁÓWNEJ W PETRYKOZACH

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że przystępujemy do przebudowy drugiej części drogi gminnej ul. Głównej w Petrykozach aby poprawić jej parametry techniczne, usprawnić połączenia komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i krajowymi, a także gminnymi i powiatowymi. Zaprojektowane elementy bezpieczeństwa ruchu wpłyną na bezpieczną komunikację i zwiększenie płynności ruchu.     W  dniu 14 lipca 2016r., został wybrany Wykonawca na realizację zadania pn: „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej przez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Główna w Petrykozach – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Korzystniejszą ofertę przestawił Budimex S.A. Za cenę 1.701.998,23  zł brutto wykonana będzie przebudowa konstrukcji jezdni z nadaniem jej szerokości 5 m na całej długości drugiego etapu drogi, wykonane obustronne pobocza uporządkowane i udrożnione rowy, wprowadzone oznakowanie poziome i pionowe, montaż wiat przystankowych. II etap stanowi odcinek od skrzyżowania ulicy Głównej z Traktem Królewskim i ulicą Jesionową do skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Piotrkowice- Chudolipie.

Inwestycja ta będzie współfinansowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

  • autor: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji, Sylwia Glezner - inspektor w RI, data: 2016-07-19

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00