Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Przebudowa ulicy Zdrojowej zakończona

Przebudowa kolejnej drogi gminnej została zakończona. Z końcem sierpnia firma ROBOKOP (wykonawca wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego) zakończyła prace na ulicy Zdrojowej przebiegającej przez wsie: Wycinki Osowskie, Musuły oraz Zalesie.

Przebudowa ulicy Dębowej - Osowiec

Gmina Żabia Wola przystąpiła do realizacji I etapu przebudowy ul. Dębowej w miejscowości Osowiec na odcinku o długości 540m (od strony ul. Mazowieckiej). Wykonawcą prac wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego została firma ROBOKOP. Roboty potrwają do końca września 2017 r. Prosimy o wyrozumiałość oraz przepraszamy za utrudnienia.

Przebudowa ul. Zdrojowej w miejscowościach Wycinki Osowskie, Musuły oraz Zalesie

Gmina Żabia Wola przystąpiła do przebudowy ul. Zdrojowej w miejscowościach Wycinki Osowskie, Musuły oraz Zalesie. Wykonawcą prac wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego została firma ROBOKOP. Roboty potrwają do końca sierpnia 2017 r. Wykonawca zapewni przejezdność na ul. Zdrojowej podczas prowadzenia prac. Prosimy o wyrozumiałość oraz przepraszamy za utrudnienia.

Remonty dróg

W III kwartale bieżącego roku Gmina Żabia Wola planuje przeprowadzić remont kilku ulic o łącznej długości ok. 4,16 km z wykorzystaniem destruktu asfaltowego zakupionego od wykonawcy rozbudowy drogi krajowej nr 8. Destrukt asfaltowy to mieszanka mineralno -asfaltowa uzyskana w wyniku frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej.

BUDIMEX S.A WYKONAWCĄ UL. GŁÓWNEJ W PETRYKOZACH

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że przystępujemy do przebudowy drugiej części drogi gminnej ul. Głównej w Petrykozach aby poprawić jej parametry techniczne, usprawnić połączenia komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i krajowymi, a także gminnymi i powiatowymi. Zaprojektowane elementy bezpieczeństwa ruchu wpłyną na bezpieczną komunikację i zwiększenie płynności ruchu.     W  dniu 14 lipca 2016r., został wybrany Wykonawca na realizację zadania pn: „Rozwój gminnej infrastruktury drogowej przez przebudowę drogi gminnej nr 150614W ul. Główna w Petrykozach – etap II” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

NOWE NAWIERZCHNIE NA ULICACH NAD LASEM W ŻELECHOWIE I SUCHODOLSKIEJ W ZARĘBACH I OJRZANOWIE

Rozstrzygnięty został przetarg na wybór wykonawcy na realizację kolejnych 2 zadań drogowych:

  1. „Przebudowa ulicy Zięby i Suchodolskiej w miejscowościach Zaręby i Ojrzanów, Gmina Żabia Wola”
  2. „Przebudowa ul. Nad Lasem w miejscowości Żelechów, Gmina Żabia Wola – etap II w formule zaprojektuj i wybuduj”

Obie przebudowy będzie wykonywała firma P.P.U.H EFEKT Sp.z.o.o. BUDOWA I NAPRAWA DRÓG

Wykonawca zapewnia 5-letnią gwarancję jakości wykonanej przebudowy.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00