Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • centrum integracji społecznej
    fot. P.Kopeć

Nowoczesny obiekt dla rozwoju sportu

Gmina Żabia Wola zakończyła realizację inwestycji pn.: „Centrum Integracji Społecznej – budowa Sali sportowej w ramach rozbudowy szkoły podstawowej w Ojrzanowie” rozpoczętej w listopadzie 2015 r. Zadanie obejmowało remont i termomodernizację istniejącego budynku szkoły, budowę sali przedszkolnej, szatni, zaplecza, siłowni oraz pełnowymiarowej sali sportowej (o wymiarach 20 x 40 m) z zapleczem i trybunami dla 140 osób. Nowa sala zapewnia boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej, tenisa, badmintona i unihokeja z kompletnym wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz ściankę wspinaczkową.

Dofinansowanie na budowę sali sportowej

W dniu 22.12.2016 roku została podpisana  umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Żabia Wola a Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dzięki temu jedna z naszych priorytetowych inwestycji gminnych, jaką jest budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Ojrzanowie, uzyskała dodatkowe wsparcie.

Rozbudowa i remont szkoły

Firma P.P.U. HEGOR Sp. z o.o. z Sochaczewa od listopada 2015 r. prowadzi roboty budowlane związane z budową sali sportowej oraz rozbudową i remontem budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.  W istniejącym budynku Szkoły wymieniono wszystkie instalacje oraz wyremontowano sale lekcyjne i korytarze. Budynek został ocieplony, wykonano też nową elewację. Wyremontowana część obiektu została oddana do użytku od września br. 

Budowa Sali sportowej i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie

Szanowni Państwo

Trwają prace budowlane związane z budową Sali sportowej  oraz rozbudową i remontem budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie. Od listopada 2015 roku Firma HEGOR  z Sochaczewa  buduje obiekt. Powstaje pełnowymiarowa wielofunkcyjna sala sportowa z zapleczem sanitarno – socjalnym. Połączona jest z istniejącą szkołą łącznikiem, który zapewni również komunikacje dla niepełnosprawnych poprzez windę. Istniejący obiekt szkoły zostanie w okresie wakacji wyremontowany, odnowiony, wymienimy instalacje, zmienimy sposób zagospodarowania ścieków i unowocześnimy ogrzewanie. Roboty prowadzone są sprawnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie trwają roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian obiektu, konstrukcyjne i instalacji zewnętrznych i wewnętrznych. Planowany termin zakończenia lipiec 2017 roku.

  • Podpisanie umowy

Centrum Integracji Społecznej – budowa Sali sportowej w ramach rozbudowy szkoły podstawowej w Ojrzanowie

Uprzejmie informujemy, że po ostatecznym zakończeniu procedury wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego (po przeprowadzeniu trzech postępowań) w dniu 18.11.2015 r. Wójt Gminy Żabia Wola podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „HEGOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie na realizację zadania pn.: „Centrum Integracji Społecznej – budowa Sali sportowej w ramach rozbudowy szkoły podstawowej w Ojrzanowie”.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00