Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • wfos

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2016 roku

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 13.07.2016 roku została zawarta  umowa na realizację przez Gminę zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2016 roku” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właścicieli posesji uczestniczących w przedsięwzięciu.  Wykonawca,  Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, został wyłoniony w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartości nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro.

Wartość zawartej umowy wynosi 28 173,05 złotych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to sierpień 2016 r.

Do Projektu zgłosiło się ponad pięćdziesięciu właścicieli posesji, którzy podpisali umowy w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia, gdzie przewidywana łączna ilość azbestu przeznaczona do zbiórki, pakowania, transportu i unieszkodliwienia wynosi 81,30 Mg.

drukuj (Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2016 roku)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Reszka (Referat POGK)
    data wytworzenia: 2016-07-15
  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-06-11 14:13

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00