Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

​​​​​​​OGŁOSZENIE o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Żabia Wola informuje, że w terminie od 08 czerwca 2016r.  do 31 października 2016r. na terenie gminy Żabia Wola prowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stanu technicznego. Spis z natury dotyczyć będzie pokryć dachowych budynków wykonanych z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich tzw. „eternitu”, elewacji budynków oraz innych posiadanych. Wykonawcą inwentaryzacji jest firma – INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z KRAKOWA.

W związku z powyższym prosi się Mieszkańców gminy Żabia Wola, posiadających wyroby zawierające azbest, o umożliwienie upoważnionej osobie reprezentującej firmę wykonującą inwentaryzację, dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie nieruchomości oraz udzielenie niezbędnych informacji. Prowadzona inwentaryzacja ma na celu ustalenie ilości i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest. Stanowić będzie podstawę do opracowania aktualizacji dokumentu pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola na lata 2016-2032”, którego obowiązek wykonania wynika z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Dodatkowe informacje dotyczące w/w zadania  można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (nr tel. 46 857-81-81 wew. 26).

  • autor: Małgorzata Reszka (Referat POGK), data: 2016-06-06

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00