Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo WFOŚiGW

Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Trzydziestego września, zgodnie z zawarta umową z firmą Delta Service s.j. , przekazano OSP Żelechów i OSP Skuły nowy sprzęt.

Jednostka OSP Żelechów otrzymała pilarkę ratowniczą, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz teleskopy wraz ze spornikiem. Natomiast jednostka OSP Skuły doposażona została w nożyce hydrauliczne, pompę do narzędzi hydraulicznych, węże hydrauliczne.

Zakup nowego sprzętu pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych oraz pozytywnie wpłynie na utrzymanie jakości środowiska m.in. poprzez sprawniejsze przeprowadzania akcji związanych z ratownictwem biologicznym i chemicznym. Sprawne działanie jednostek ochrony przeciwpożarowej, które działają w ramach krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego zapewnia wysoki stopień gotowości bojowej. 

WFOŚiGW w Warszawie przyznał dotację w postaci 50% kosztów kwalifikowanych zadania a całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła 64.241,15 zł.

 „Zakup sprzętu służącego do likwidacji i ograniczania nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14.870,70 zł”

„Zakup sprzętu służącego do likwidacji i ograniczania nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.249,87 zł”

drukuj (Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych)

  • sprzęt dla OSP
  • sprzęt dla OSP
  • sprzęt dla OSP
  • sprzęt dla OSP
  • autor: Karolina Ryjak, data: 2017-09-20

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00