Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo

Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

29 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Żabia Wola podpisała umowę nr UDA-RPMA.03.01.00-14-227/08-00 na dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej, przyjaznego transportu oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci drogowej Gminy Żabia Wola. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Żabia Wola – Żelechów  oraz rozbudowa drogi Żabia Wola – Zalesie – Musuły” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu III – Regionalny System Transportowy, Działania 3.1 - Infrastruktura drogowa.
Złożony o dofinansowanie wniosek, swoim zakresem obejmował przebudowę drogi gminnej Żabia Wola – Żelechów, oraz rozbudowę drogi gminnej relacji Żabia Wola – Zalesie - Musuły.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu wyniosła 5.873.505,55 zł

Wysokość dofinasowania  wyniosła 2.529.538.42 zł

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Karkulak (Referat Inwestycji)
    data wytworzenia: 2016-05-23
  • opublikował: Michał Wojciul
    data publikacji: 2018-06-11 14:05

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00