Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Przebudowa ulicy Głównej w Petrykozach

Zakończyliśmy przebudowę ulicy Głównej w Petrykozach – realizując w 2016 r. II etap  o długości 2,1 km na odcinku od skrzyżowania ulicy Głównej  z Traktem Królewskim i Aleją Jesionową do skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji Piotrkowice – Chudolipie. Zadanie dofinansowane w wysokości  859.950,00 złotych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z wkładem Partnerów w wysokości 650.000,00 oraz środkami własnymi Gminy w wysokości 209.951,26 złotych, co stanowi wartość ogółem 1.719.901,26 złotych.

Projektowane parametry techniczne obiektu drogowego zostały osiągnięte. Przebudowana została jezdnia, która obecnie ma szerokość 5,0 m.  Wykonaliśmy obustronne pobocza, udrożniliśmy rowy przydrożne, powstały dwa perony przystankowe z wiatami dla dzieci dowożonych dla szkół  i podróżnych korzystających z komunikacji zbiorowej.

Dzięki dofinansowaniu z krajowych Programów  droga gminna ulica Główna w Petrykozach w latach 2015 – 2016 została w całości przebudowana. Stała się  spójnym,  wysokiej jakości  technicznej  ciągiem komunikacyjnym  umożliwiającym  bezpieczną i sprawną komunikację lokalną  i ponadlokalną. Wprowadzenie oznaczeń  stałej organizacji ruchu  w postaci znaków poziomych i pionowych, przejść dla pieszych, peronów przystankowych spowodowała, że komunikacja tą droga jest czytelna, bezpieczna i sprawna. 

Przedmiotowa inwestycja drogowa  powstała przy współpracy z Radą sołecką i Partnerami, którymi są Gmina Pniewy i Powiat Grodziski.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-11 14:05
 • Petrykozy
 • Petrykozy
 • Petrykozy

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00