Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • fot.Hanna Maliszewska żródło: www.mazovia.pl
  • fot.Hanna Maliszewska żródło: www.mazovia.pl
  • fot.Hanna Maliszewska żródło: www.mazovia.pl

PONAD 14 MLN ZŁ NA KANALIZACJĘ W ŻABIEJ WOLI

informacja prasowa
11 października 2012 r.
 
PONAD 14 MLN ZŁ NA KANALIZACJĘ W ŻABIEJ WOLI
 
Mieszkańcy miejscowości położonych w gminie Żabia Wola będą mogli liczyć na poprawę warunków życia. Za ponad 30 mln zł zostanie na tym terenie wybudowana kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków. Dużą część kosztów tej inwestycji – ponad 14,6 mln zł – stanowi dofinansowanie unijne przyznane decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego. Umowę w tej sprawie podpisali dziś Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Wiesław Raboszuk oraz Wójt Gminy Żabia Wola Halina Wawruch i Skarbnik Gminy Marlena Górniewska.
 
Cała inwestycja pozwoli uporządkować gospodarkę ściekową na terenie Gminy Żabia Wola, dzięki czemu poprawią się warunki życia mieszkańców, a także wpłynie to na wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości objętych projektem. Obecnie na terenie Gminy Żabia Wola nie ma zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, co negatywnie wpływa m.in. na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenia płynne odprowadzane są w chwili obecnej do przydomowych zbiorników bezodpływowych - szamb, które są opróżniane przez tabory asenizacyjne. Niestety, mieszkańcy nie zawsze stosują się do zasad obowiązujących przy odprowadzaniu ścieków i na terenie gminy występuje problem zrzutu nieczystości bezpośrednio do gleby.
 
Brak zbiorowej sieci kanalizacyjnej sprawia również, że przy wysokim stanie wód gruntowych i nieszczelności przydomowych zbiorników zanieczyszczenia mogą przedostawać się również do wód powierzchniowych.
 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Żabia Wola będzie związane z realizacją wielu inwestycji. Pierwszą z nich jest budowa znajdującej się w miejscowości Żabia Wola oczyszczalni ścieków.
Oczyszczalnia ścieków składać się będzie z budynku technicznego z częścią socjalną dla pracowników, agregatu prądotwórczego, pompowni: ścieków surowych i ścieków dowożonych, punktu zlewnego, komory pomiarowej, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków oraz sekwencyjnego reaktora biologicznego w zbiorniku żelbetowym, a także kontenerowej stacji odbioru i pomiaru ścieków dowożonych. Towarzyszy jej niezbędna infrastruktura – m.in. kontener stalowy, sito, piaskownik itp.
 
Oczyszczalnia ma pracować metodą SBR (jedna z metod osadu czynnego). W jednej komorze będą następować cyklicznie poszczególne fazy oczyszczania – napełnienie, mieszanie, napowietrzanie, osadzanie, opróżnianie i ewentualna faza przerwy.
 
Kolejnym etapem jest budowa w następujących miejscowościach gminy - Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec i Wycinki Osowskie - kanalizacji sanitarnej o długości 10,6 km sieci kanalizacyjnej oraz w sumie osiem przepompowni ścieków, a także 9 km kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych.
 

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola
Całkowita wartość projektu: 30 762 839,67 zł
Kwota dofinansowania: 14 688 098,75 zł
Beneficjent: Gmina Żabia Wola
 
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl
 
Edyta Al-Tawil
Zespół Prasowy
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 25 62
e-mail: media@mazowia.eu
  • Logo

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00