Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo RPO WM oraz WFOSiGW

Budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji

Gmina Żabia Wola realizuje zadanie polegające na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Realizowany jest projekt pt. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie realizowane jest etapowo przez czterech wykonawców wybranych w odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Najbardziej zaawansowane są prace na terenie Żabiej Woli, gdzie pracuje dwóch wykonawców budujących kanalizację sanitarną t.j. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych z Garwolina oraz Firma Skanska S. A. z siedziba w Warszawie. Ponadto trwają roboty związane z zakończeniem budowy Oczyszczalni ścieków. Ponieważ zadanie realizowane jest etapowo tak też będzie oddawane do użytkowania, co umożliwi właścicielom posesji sukcesywne przyłączanie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej.
Ostatnim w tym projekcie zadaniem jest etap stanowiący budowę kanalizacji w części miejscowości : Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec i Wycinki Osowskie. Umowa na budowę kanalizacji w tej części gminy została z podpisana Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym Wodociągi i Kanalizacja Krzysztof Kuciński z siedzibą w Głownie w dniu 11 czerwca 2013 roku.
Zakończenie budowy całego zadania planowane jest w 2014 roku i pozwoli właścicielom nieruchomości na przyłączenie posesji do kanalizacji zbiorczej.
Proces inwestycyjny jest skomplikowany z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Najpierw długa zima, trwająca niemal do końca kwietnia, która uniemożliwiała ze względów technologicznych prowadzenie robót, a potem intensywne opady powodujące zalewanie kanałów i narastające trudności z odwodnieniem wykopów przy i tak wysokim stanie wód gruntowych. Ponadto na jednym obiekcie budowlanym należy skoordynować kilku wykonawców. Pomimo tych trudności postęp robót jest zadowalający.

  • autor: Ewa Taras
  • Budowa kanalizacji sanitarnej
    Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Budowa kanalizacji sanitarnej
    Budowa kanalizacji sanitarnej
  • autor: Ewa Taras, data: 2013-07-24

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00