Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W 2012 r. Wójt Gminy Żabia Wola p. Halina Wawruch podpisała umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, „Gospodarka wodno-ściekowa” realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.

Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Żabia Wola dzięki czemu poprawią się warunki życia mieszkańców, a także nastąpi wzrost atrakcyjności gospodarczo turystycznej miejscowości objętych projektem. Gmina nie miała zbiorczego systemu odprowadzania ścieków.

Od 2006 roku prowadzony jest proces budowlany. W 2010 roku wybudowaliśmy kanał sanitarny w ulicy Jesionowej w Żabiej Woli. W 2013 roku zakończyliśmy budowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.

W latach 2012-2013 wybudowaliśmy kanalizację w Żabiej Woli w ulicach: Wiśniowej, Warszawskiej, Wiejskiej, Zamkniętej, Klonowej, Rumiankowej, Chabrowej, Głównej, Osiedlowej, Ślaskiego, Krańcowej, Chełmońskiego, Leśnej, Krótkiej, Środkowej, Parkowej, Ogrodowej, Sadowej, Spółdzielczej, Cichej w Hucie Żabiowolskiej w Usługowej , Warszawskiej oraz ul. Mazowieckiej z przyłączeniem Szkoły w Józefinie.

Skanalizowanie tych terenów nakłada na właścicieli posesji obowiązek przyłączenia ich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Część mieszkańców tj. właściciele 180 nieruchomości podłączyła się do zbiorczego systemu odbioru ścieków, jednak pozostałe nieruchomości do tej pory stosownie do art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicieli posesji ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej.

Wobec powyższego zapraszamy Państwa do Urzędu Gminy w celu uzyskania warunków przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

  • autor: Referat GKiI Ewa Taras, data: 2015-03-13

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00