Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że realizując Porozumienie zawarte w dniu 24.02. 2010 r. pomiędzy Gminą Żabia Wola i Gminą Nadarzyn w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania ścieków z terenów granicznych Gmin, opracowana została dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji zlokalizowanych w miejscowości Siestrzeń przy ulicach: Grodziskiej, Krótkiej, Wiśniowej, Żelechowskiej i Rozalińskiej.

Jednoczesnie informuję że w bieżącym roku zgodnie z oświadczeniem Pana Janusza Grzyba Wójta Gmina Nadarzyn przystępuje do rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rozalinie, co umożliwi budowę w najbliższych latach kanalizacji w Siestrzeni.

W związku z powyższym zapraszam Państwa do zapoznania się z projektem.

W dniu 2 czerwca 2015 roku w godzinach 17:00- 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Żabiej Woli okazany zostanie projekt oraz będą omówione przyjęte rozwiazania projektowe. Właściciele posesji objętych projektem zostali zawiadomieni indywidualnie pisemnie.

                                                                                           Wójt

                                                                                    Halina Wawruch

  • autor: Referat Inwestycji

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00