Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • logo

Realizacja gospodarki Ściekowej

Uporządkowaniem gospodarki ściekowej Gmina Żabia Wola zajmuje się od lat i wymaga ona wielu kosztownych inwestycji, które mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności gospodarczo- turystycznej gminy.

Na terenie gminy Żabia Wola nie było zbiorowego systemu odprowadzenia ścieków, co negatywnie wpływa między innymi, na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zanieczyszczenia płynne odprowadzane są do lokalnych szamb, które są opróżniane przez tabory asenizacyjne. Niestety, mieszkańcy nie zawsze stosują się do zasad obowiązujących przy odprowadzaniu ścieków i na terenie gminy występuje problem zrzutu nieczystości bezpośrednio do gleby. Brak zbiorowej kanalizacji sprawia, że przy wysokim poziomie wód gruntowych i nieszczelności szamb zanieczyszczenia przedostają się bezpośrednio do wód powierzchniowych.

Realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej jest kosztowna niemożliwa bez wsparcia finansowego budżetu Gminy ze środków zewnętrznych.

Po wieloletnich staraniach Gmina Żabia Wola w 2012 roku otrzymała dofinansowanie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez realizację projektu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowę sieci kanalizacyjnej realizowaliśmy w dwóch transzach w tym budowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.

I transzę z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe podzieliliśmy na cztery etapy:

  • Etap I budowy sieci obejmował kanalizację w ulicy Jesionowej, wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 880,47 m.
  • Etap II obejmował budowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli
  • Etap III budowy sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli, w ulicach Chełmońskiego, części Ślaskiego, cz. Głównej, cz. Warszawskiej, Leśnej, Krótkiej i Środkowej oraz w Hucie Żabiowolskiej ul. Warszawskiej i Usługowej a także w Józefinie ul. Mazowieckiej - teren szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W etapie tym wybudowano łącznie 4 033,5 mb kanalizacji sanitarnej.
  • Etap IV obejmował budowę sieci kanalizacyjnej w Żabiej Woli w ulicach: Warszawskiej, Osiedlowej, Krańcowej, cz. Głównej, cz. Ślaskiego, cz. Warszawskiej, Wiejskiej, Parkowej, Spółdzielczej, Ogrodowej, Chabrowej, Rumiankowej, Klonowej, Zamkniętej W etapie tym wybudowano łącznie 6.458,31 mb kanalizacji sanitarnej.

II transza obejmowała:

Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Głównej, Kaleńskiej, Wierzbowej, Jarzębinowej, Leśnej Polany w Hucie Żabiowolskiej, Szkolnej, Bajkowej, Poziomkowej, Wesołej, Gałązki, Kwiatowej, części ulicy Mazowieckiej w Józefinie, Sosnowej w Osowcu, Magnolii, Motylkowej, oraz części ulicy Brzozowej w Wycinkach Osowskich o łącznej długości 9.252,0 mb.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 15 858 313,40 zł netto, 20 656 137,51 zł brutto. Pozyskane środki na realizację inwestycji wynoszą 8 555 439,70 zł, co stanowi 53,95% całkowitej wartości inwestycji.

Po zakończeniu przedsięwzięcia obejmującego budowę oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli oraz w/w kanalizacji sanitarnej nastąpiła możliwość podłączania posesji do zbiorczego systemu kanalizacji.  Sukcesywnie realizowane są podłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy sieci kanalizacyjnej.

  • Budynek oczyszczalni
  • Oczyszczalnia- część technologiczna

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00