Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • loga

Inwestycje zaopatrzenia w wodę

Gmina Żabia Wola jest zwodociągowana. W każdej miejscowości w gminie jest wodociąg. Na terenie gminy znajdują się trzy stacje uzdatniania wody w miejscowościach Żelechów, Bartoszówka i Musuły. Jednak postępujący rozwój budownictwa mieszkaniowego Gminy i jej urbanizacja przyczynia się do powstawania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej co niesie za sobą potrzeby w zakresie wyposażenia tych terenów w infrastrukturę techniczną między innymi zaopatrzenia w wodę. Gmina sukcesywnie prowadzi rozbudowę istniejących systemów wodociągowych.

  • loga

Zaopatrzenie w wodę

Zakończył się pierwszy etap budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola. Łącznie wybudowano ok. 6.431 mb sieci wodociągowej. W trakcie realizacji jest II etap zadania z planowanym zakończeniem w terminie do końca czerwca 2015 r. Inwestycja realizowana jest przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zakończenie I etapu budowy sieci wodociągowej

Uprzejmie informujemy, że zakończył się pierwszy etap budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola. Zadanie zostało wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wybudowano ok. 6.431 mb sieci wodociągowej zaś całkowity koszt wyniósł 748.118,01 zł. Zapraszamy mieszkańców i właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy Żabia Wola celem uzyskania warunków przyłączenia. 

  • logo WFOŚiGW

„Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gmina Żabia Wola dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 600.000,00 zł”.


 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-06-11 13:46
  • logo UE i PROW

Gmina Żabia Wola pozyskuje kolejne środki unijne!

Kolejne środki unijne zostaną przekazane Gminie Żabia Wola na dofinansowanie zadania pt „Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia”. Wniosek złożony w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymał dotację w wysokości 25.000 złotych co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola

Dnia 11 lipca 2014 roku, został ogłoszony przetarg nieograniczony, na „Budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola”.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w 2014 roku, w miejscowościach:Zaręby, Kaleń, Kaleń-Towarzystwo, Jastrzębnik, Żabia Wola, Żelechów, Siestrzeń, Petrykozy, Musuły (ulica Folwarczna i Dębowa) oraz Osowiec (ulica Rybna i Słoneczna). Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00