Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Żabia Wola w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku”.

Przyznana dotacja w wysokości do 37.985,00 zł, (w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW  w wysokości do 16.088,00 zł i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości do 21.897,00 zł,) łącznie stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania.

Pozostałe 15 % jest kosztem do poniesienia dla właściciela posesji uczestniczących w Projekcie.

Do Projektu zgłosiło się ponad pięćdziesięciu właścicieli posesji, którzy podpisali umowy w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia, gdzie przewidywana łączna ilość azbestu przeznaczona do zbiórki, pakowania, transportu i unieszkodliwienia wynosi
110,13 Mg czyli 6.884,90 m2.

W najbliższym czasie Gmina Żabia Wola będzie prowadziła postępowanie zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień poniżej 30 tys euro w związku z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mające na celu wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na odbiorze, transporcie, unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Wójt         
Halina Wawruch

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00