Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informuję, że 26 czerwca 2015 roku została zawarta  umowa na realizację przez Gminę zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właścicieli posesji uczestniczących w przedsięwzięciu. Wykonawca, Firma INWESTBUD Sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 124a, 02-968 Warszawa, został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, których wartości nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro.

Wartość zawartej umowy wynosi 42.115,68 złotych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to sierpień 2015r.

Do Projektu zgłosiło się ponad pięćdziesięciu właścicieli posesji, którzy podpisali umowy w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia, gdzie przewidywana łączna ilość azbestu przeznaczona do zbiórki, pakowania, transportu i unieszkodliwienia wynosi 110,13 Mg czyli 6.884,90 m2.

                                                                                                 Wójt
                                                                                                  Halina Wawruch

  • data: 2015-07-06

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00