Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 2015 roku - zakończone

Azbest pod różnymi postaciami ociepla ściany, stanowi pokrycie dachowe, jest składowany na posesjach. Jest to materiał szczególnie trwały, jednak stanowi śmiertelne zagrożenie. Udowodniono, że azbest przyczynia się w sposób bezpośredni do zachorowań na raka płuc, pylicy azbestowej i innych groźnych chorób. Demontaż pokryć dachowych należy wykonać do 2032 roku., jest to jednak kosztowne przedsięwzięcie i wielu mieszkańców Gminy wstrzymuje się z realizacją tej inwestycji. W trosce o zdrowie swych mieszkańców Gmina Żabia Wola od kilku lat sukcesywnie prowadzi działania w zakresie oczyszczania terenu gminy z azbestu, co wyeliminuje negatywne skutki zdrowotne u mieszkańców i likwidację negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć w tym zakresie jest zakończona w październiku br. realizacja  zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku”, w ramach którego wykonawca – firma INWESTBUD  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – przeprowadziła prace związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, a także rozbiórką pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych budynków znajdujących się na terenie Gminy. Niebezpieczne odpady zostały zutylizowane z 49 posesji w ilości 100,55 Mg (6284,18 m2).

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 31.609,88 zł.

  • autor: Elwira Koprowska-Skalska, data: 2015-10-30

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00