Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Gmina Żabia Wola przyjmuje na bieżąco zgłoszenia osób zainteresowanych dofinansowaniem przedsięwzięć polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. Mieszkańcy, których zgłoszenia (dokumenty załączone do informacji) wpłyną do Urzędu do dn. 03.02.2016 r. zostaną uwzględnieni we wniosku o dofinansowanie składanym w naborze w ramach Programu Priorytetowego pn: ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2016 roku (działanie zgodne z pkt. 4.2 listy przedsięwzięć priorytetowych), z którego możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości do 85% środków kwalifikowanych. 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z: Panią Elwirą Koprowską-Skalską pod numerem telefonu 46/857-81-81 w. 30, e-mail: e.koprowska-skalska@zabiawola.pl lub Panią Małgorzatą Reszką pod numerem telefonu 46/857-81-81 w. 26, e-mail: m.reszka@zabiawola.pl.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w 2015 roku - zakończone

Jednym z ostatnich przedsięwzięć w zakresie likwidacji negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko jest zakończona w październiku 2015 r. realizacja zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku”, w ramach którego wykonawca – firma INWESTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – przeprowadziła prace związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest, a także rozbiórką pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych budynków znajdujących się na terenie Gminy. Niebezpieczne odpady zostały zutylizowane z 49 posesji w ilości 100,55 Mg (6284,18 m2).

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 31.609,88 zł.

  • WFOŚiGW i NFOŚiGW

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 sierpnia 2015 roku została zawarta  umowa dotacji nr 0589/15/OZ/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku”.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku.

W dniu 26 czerwca 2015 roku została zawarta  umowa na realizację przez Gminę zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właścicieli posesji uczestniczących w przedsięwzięciu.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Żabia Wola w sprawie dofinansowania zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola w 2015 roku”. Przyznana dotacja w wysokości do 37.985,00 zł, (w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW  w wysokości do 16.088,00 zł i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości do 21.897,00 zł,) łącznie stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Żabia Wola

Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informuję, że Wojewódzki  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił  Program Priorytetowy pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”  skierowany do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowaniu podlegać będzie demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu i transport a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi w Polsce.

Środki nie mogą być przeznaczone na wykonanie nowych pokryć dachowych oraz demontaż starej konstrukcji dachu.

Intensywność dofinansowania.

Gmina Żabia Wola – 85%            Mieszkaniec/ Właściciel posesji- 15%.

Zgodnie z nowymi zasadami i regulaminem konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Żabia Wola ubiega się o dotację w maksymalnej wysokości czyli 85% kosztów usługi.

W związku z powyższym udział własny właściciela posesji wynosi 15 % kosztów usługi.

Zapraszam do składania wniosków o demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw i nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola do dnia 20 lutego 2015 roku wraz z kompletem załączników.

Druki dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Wiejska 2F oraz do pobrania ze strony internetowej Gminy Żabia Wola www.zabiawola.pl

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Panią Kingą Zając pod numerem telefonu 46 857 81 81 w. 30, e-mail: k.zajac@zabiawola.pl

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-06-11 13:48

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00