Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Plany drogowe Gminy na 2014 rok

Pomimo wieloletnich intensywnych nakładów finansowych Gminy na infrastrukturę drogową i poprawę warunków komunikacyjnych w ostatnich latach, sieć dróg gminnych w dalszym ciągu wymaga remontów lub przebudowy polegającej na zmianie parametrów technicznych i podwyższeniu standardów komunikacji. W 2014 roku również będą realizowane inwestycje drogowe mające na celu poprawę sieci drogowej, spójnej z drogami wyższej kategorii t.j. powiatowymi i wojewódzkimi.

Po kilkuletnich staraniach Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dalszą przebudowę ulicy Grodziskiej w Musułach, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny relacji Żabia Wola- Zalesie- Musuły- Radonie. Dobiega końca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Przebudowa przedmiotowej drogi nastąpi do końca listopada 2014 roku.

Gmina w drugiej inwestycji podpisała umowę z firmą P.H.U EFEKT Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie wyłonioną w przetargu, która dokona przebudowy części ulicy Nad Lasem w Żelechowie t.j. od ul. Chełmońskiego do ul. Modrzewiowej. Program poprawy komunikacyjnej dróg obejmuje przygotowanie inwestycji drogowych do realizacji poprzez opracowanie projektów ich remontu i przebudowy. 

Rozpatrując wnioski mieszkańców Gminy Rada Gminy brała pod uwagę możliwości techniczne utwardzenia dróg t.j. ich szerokość ewidencyjna, możliwość odwodnienia, uczęszczania komunikacyjnego, połączeń komunikacyjnych z innymi drogami w zakresie zapewnienia spójności komunikacyjnej z drogami wyższej kategorii. Do przygotowania projektów wytypowano następujące drogi: ul. Główna w Petrykozach, ul. Zarzeczna w Słubicy A, fr. ul. Granicznej w Słubicy A i B, ul. Dębowa w Osowcu.

Projekty na przedmiotowe drogi są już w opracowaniu, następne przyjęte w budżecie Gminy w miarę posiadanych środków finansowych będą zlecane projektantom do opracowania. Przygotowanie dokumentacji pozwoli na ich przebudowę.

  • autor: Referat GKiI Ewa Taras, data: 2014-05-26

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00