Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • WFOŚiGW

Dotacja na utylizację azbestu

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w styczniu  bieżącego roku, Gmina Żabia Wola złożyła  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie  dotyczył realizacji programu Usuwania wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola.

Na skutek pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 82 217,00. Jest to jednocześnie 100% środków finansowych, obejmujących koszty zadania.

Chęć uczestnictwa w programie zadeklarowało  :
-26 właścicieli budynków z pokryciami z płyt eternitowych
-38 właścicieli posesji na których jest składowany zdemontowany azbest
których zapraszamy na spotkanie w dniu 30 marca 2012r o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Żabia Wola, sala konferencyjna  celem omówienia zasad realizacji przedsięwzięcia .

Przewidywana ilość odpadu przeznaczona do utylizacji to 78,98 ton zeskładowanego na nieruchomości oraz 68,21 ton odpadu, stanowiącego pokrycie dachowe.

To już kolejny raz kiedy wspólnie z Państwem podejmujemy działanie w kierunku oczyszczenia naszej małej ojczyzny z niebezpiecznego odpadu jakim jest azbest. Tylko wzajemna współpraca pomiędzy Gminą i właścicielami odpadów niebezpiecznych umożliwi realizację zadań i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia naszych mieszkańców.
  

  • autor: Referat GKiI Małgorzata Reszka

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00