Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Realizacja inwestycji w 2012 roku

Rok 2012 był dla samorządu gminnego rokiem trudnym, ograniczone środki budżetowe i mnogość potrzeb inwestycyjnych sprawiły, że konieczne było „zaciskanie pasa” i rozważne podejmowanie decyzji dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych. Pomimo, to Gmina Żabia Wola, wzorem lat ubiegłych, realizowała inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, mające na celu poprawę warunków życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Wszystkie inwestycje drogowe oraz kubaturowe, zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale Budżetowej na 2012 rok, zostały zrealizowane. Zadania wieloletnie będą natomiast kontynuowane w kolejnym roku.

  • WFOŚiGW

Dotacja na utylizację azbestu

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż w styczniu  bieżącego roku, Gmina Żabia Wola złożyła  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie  dotyczył realizacji programu Usuwania wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola.

  • WFOŚiGW

Unieszkodliwianie azbestu

Uprzejmie informujemy Państwa, że nasza gmina jest w trakcie realizacji zadania polegającego na Usuwaniu wyrobów/odpadów (demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola. Wykonawca – Firma Środowisko i Innowacja Sp.z.o.o. Dobrów 8, 28-142 Tuczępy – dokonuje demontażu pokryć dachowych z 13 budynków objętych projektem. Ponadto, odbiera zeskładowany eternit z posesji, których właściciele zgłosili chęć przekazania odpadów do utylizacji. 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00