Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Place zabaw

Miło nam poinformować, że inwestycja pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych palców zabaw zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu uśmiechu w Józefinie przy ul. Mazowieckiej 1 oraz przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach przy ulicy Mszczonowskiej 3 w ramach programu „Radosna Szkoła” dobiegła końca. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współfinansowaniu z Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA” Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wyposażenie placów zabaw zostało tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie stanowią pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego i zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Urządzenia są zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci.

  • autor: Iwona Popowicz - Referat GKiI
  • Place zabaw
  • Place zabaw

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00