Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Drogi gminne

Poprawa stanu infrastruktury drogowej

          Od kilku lat sukcesywnie co roku Gmina prowadzi działania zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg, tym samym do zwiększenia wygody i bezpieczeństwa ruchu. Drogi gruntowe są przebudowywane głównie w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia. W roku 2011 w tej technologii zakończyliśmy przebudowę dwuetapową dróg:
- ul. Słowiczej w Słubicy od ul. Słonecznej na długości 756m,
- ul. Strażackiej w miejscowości Bartoszówka i ul. Okrężnej w miejscowości Skuły oraz przebudowę przepustu w ul. Okrężnej.

Ponadto w 2011 roku zrealizowaliśmy
- przebudowę ul. Skowroniej w miejscowości Zaręby, na długości 1647m.

W IV kwartale 2011 roku rozpoczęliśmy  dwuetapową przebudowę:
- ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie,
- ul. Słonecznej i Popiele w miejscowości Lasek , od ul. Św. Anny do drogi wojewódzkiej 876 na długości 1332m,

które w bieżącym roku zostaną zakończone.

          W 2012 roku planujemy wykonanie modernizacji ul. Granicznej w miejscowościach Słubica A, Słubica B, i Słubica Dobra  poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.
          Działania te przyczyniają się  do zmniejszenia w sieci dróg - kilometrów dróg gruntowych, stanowiących własność gminy,  jednak  ich  liczba w dalszym  ciągu  jest duża. Część istniejących dróg asfaltowych jest w złym  stanie technicznym,  szczególnie ul. Grodziska  w Musułach  i ul. Szkolna w Osowcu, ul. Główna w Petrykozach i ul. Wiśniowa  w Żabiej Woli. Remonty dróg   asfaltowych   wymagają  dużych  nakładów   finansowych  ostatnio   wykonaliśmy   nakładkę  asfaltową  na wyeksploatowanej technicznie  drodze  o nawierzchni asfaltowej   w Oddziale ul. Słonecznej.  Technologia  podwójnego utrwalenia  nie jest  trwała  i po upływie  gwarancji  wymaga  nakładów finansowych na dalsze bieżące  utrzymania, ale pozwala na poprawę stanu technicznego dróg gruntowych i jest możliwa do realizacji przy znacznie mniejszych nakładach finansowych niż budowa dróg o nawierzchni asfaltowej. Ze względu na duży koszt budowa dróg asfaltowych może być realizowana tylko przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

  • autor: Ewa Taras - Referat GKiI , data: 2012-02-29

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00