Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Inwestycje zrealizowane w 2008 r.

Miniony rok 2008 możemy uznać za bardzo ważny dla rozwoju naszej gminy szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i zaopatrzenia w wodę. Każdemu działaniu, które podejmujemy przyświeca jeden cel, jest to poprawa jakości życia naszych mieszkańców, jednakże, aby realizować tę ideę należy przede wszystkim podejmować słuszne kroki inwestycyjne.

Na terenie naszej gminy bardzo dużych nakładów finansowych wymaga infrastruktura drogowa, są to bardzo ważne przedsięwzięcia, ponieważ bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo naszych mieszkańców.Stan naszych dróg nierzadko przysparzał wielu trudności komunikacyjnych, dlatego przebudowaliśmy drogę gminną relacji Kaleń- Pieński Zarębskie, niezwłocznej interwencji wymagała również ulica Zięby we wsi Zaręby. Niezadowolenie budził również stan ulicy Krakowiańskiej w miejscowości Żelechów, została ona przebudowana podobnie jak ul. Dworska i Falista w Osowcu, które zmodernizowaliśmy jesienią bieżącego roku. Istotną rolę pełni również bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz remonty ulic asfaltowych. 

W 2008r. Wybudowaliśmy także oświetlenie uliczne w miejscowości Huta Żabiowolska przy ulicy Warszawskiej.

Kwestia poprawy jakości dróg nie jest oczywiście jedyną, która wymaga naszej uwagi. Istotna jest także gospodarka wodno-ściekowa, dlatego też gmina wystąpiła z wnioskiem Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę -budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola i ujęcia wody w miejscowości Musuły. Pierwszy etap tej inwestycji został już zakończony. Dokonano odbioru pierwszej części tego przedsięwzięcia w następujących miejscowościach: Kaleń Towarzystwo, Lisówek, Zaręby, Żelechów, Petrykozy, Redlanka, Piotrkowice. Częściowego odbioru dokonano również w miejscowościach: Władysławów, Zalesie, Siestrzeń Kolejny etap jest realizowany i zostanie zakończony w roku 2009, obejmuje następujące miejscowości: Słubica Wieś, Słubica B, Słubica Dobra, Bolesławek, Bartoszówka, Skuły, Lasek, Oddział, Bieniewiec, Grzymek, Pieńki Słubickie, Nowa Bukówka, Stara Bukówka a także Władysławów, Zalesie, Siestrzeń, gdzie prace zostaną sfinalizowane.

 
  • autor: Referat GKiI Ewa Taras

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00