Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Inwestycje zrealizowane w 2007 r.

W 2007 roku na terenie Gminy Żabia Wola zostały zrealizowane następujące zadania inwestycyjno-remontowe:

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Remonty dróg gruntowych polegające na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu grysami bazaltowymi na podbudowie z tłucznia w miejscowościach:
· Oddział - ul. Zagrodowa,
· Nowa Bukówka - Rumianka, ul. Rumiankowa,
· Rumianka,
· Ojrzanów - ul. Kresowa,
· Pieńkach Słubickich - ul. Kukułki.

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Wybudowano oświetlenie uliczne w n/w miejscowościach:
· Skuły - ulica Mszczonowska i ulica Okrężna,
· Ojrzanów - ulica Tarczyńska,
· Kaleń - ulica Główna,
· Pieńki Słubickie - ulica Wiewiórki.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
”Gminne Centrum Zdrowia - modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony zdrowia”
Gmina Żabia Wola zakończyła I etap modernizacji Gminnego Centrum Zdrowia. W ramach projektu wykonano:
· wymianę stolarki okiennej,
· termoizolację budynku,
· adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie,
· dostosowano obiekt dla potrzeb pacjentów niepełnosprawnych oraz
· zaadoptowano pomieszczenie na punkt rehabilitacji profilaktyczno – leczniczej.

W październiku 2007 r. uruchomiony został Punkt Rehabilitacji wyposażony w sprzęt do kinezyterapii i fizykoterapii do korzystania przez mieszkańców naszej gminy.

 
Projekt ”Gminne Centrum Zdrowia - modernizacja i termoizolacja istniejącego obiektu ochrony zdrowia” zrealizowano przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.


INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
„Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola”
30 listopada 2007 r. zakończono projekt pn.: „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola”.

 
Realizacja zadania umożliwiła dostosowanie Urzędu Gminy Żabia Wola do wdrożenia systemów portalu informacyjnego wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów oraz utworzeniem i uruchomieniem dwóch Publicznych Punktów dostępu do Internetu - Telecentra w miejscowościach Bartoszówka i Żelechów (budynki OSP).
 
Projekt umożliwi mieszkańcom Gminy mającym dostęp do Internetu elektroniczną obsługę spraw za zakresu administracji, wykorzystanie nowych technologii Informacyjnych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych i poprawy efektywności administracji publicznej.
 
Zadanie „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy Żabia Wola” uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

„Zaprojektowanie oraz wykonanie i odbiór sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej na terenie gminy Żabia Wola”.
 
W 2007 roku Gmina Żabia Wola zrealizowała II etap projektu budowy sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej. Inwestycja została wykonana w miejscowościach: Ciepłe, Ciepłe A, Grzmiąca, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Lasek, Pieńki Zarębskie, Huta Żabiowolska, Żabia Wola, Bieniewiec, Nowa Bukówka, Stara Bukówka, Grzymek, Ojrzanów, Zaręby i Petrykozy. Budowa sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej została zakończona w listopada 2007 r., natomiast budowa przyłączy abonenckich będzie odbywała się do końca maja 2008 r. i będzie wykonywana przez zewnętrznego operatora (TP SA).
 
Inwestycja ta jest powiązana z budową części sieci telekomunikacyjnej sfinansowanej przez zewnętrznego operatora 9TP SA), która obejmie miejscowości: Żelechów, Siestrzeń, Bartoszówka, Osowiec, Musuły, Wycinki Osowskie, Pieńki Słubickie, Słubica A, Słubica B, Józefina, Pieńki Zarębskie, Bolesławek, Bieniewiec, Kaleń, Huta Żabiowolska, Grzymek, Rumianka, Ciepłe, Grzmiąca, Nowa Bukówka, Żabia Wola, Lasek. Zakończenie prac projektowych sieci rozdzielczej i abonenckiej planowano na 30 kwietnia 2008 r. Natomiast zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić na przełomie września i października 2008 r.
 
Inwestycja „Zaprojektowanie oraz wykonanie i odbiór sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej na terenie gminy Żabia Wola” jest współfinansowana dzięki uzyskanej dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu I - Mazowiecki Program wsparcia rozwoju infrastruktury informatycznej dla gmin wiejskich i figuruje pn.: „Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gminy Żabia Wola”. Dotacja stanowi 95% kosztu realizacji inwestycji. W uzupełnieniu dotacji celowej nasza Gmina przeznacza także własne i pozyskane z innych źródeł środki finansowe.

POZOSTAŁE INWESTYCJE I REMONTY
1. Wykonano remont elewacji oraz częściowy remont posadzek w budynku Urzędu Gminy. Wymieniono również pokrycie dachowe na budynku Urzędu Gminy.
Ponadto wykonano bieżące naprawy i usunięto usterki w pozostałych obiektach stanowiących własność Gminy.
2. Ogółem w roku 2007 r. wyrównano 140 km dróg o nawierzchni gruntowej, wbudowano
665 m3 mieszanki kruszywa naturalnego, 550m3 mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm, 1370 m3 gruzu betonowego , wyczyszczono 5 km rowów.

Roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych wykonano na n/w drogach:
- Petrykozy - ul. Brzozowa, Czeremchy, Daglezji, Al. Jesionowa + Redlanka, Główna, Polna, Owocowa, Jesionowa, Za Gajem
- Lasek - ul. Św. Anny, Słoneczna ul. Popiele, Sosnowa,
- Grzmiąca - Al. Lipowa.
- Pieńki Słubickie przez Bolesławek - ul. Kukułki, ul. Wiewiórki
- Żabia Wola - ul. Jesionowa, Koniecpolska
- Kaleń Towarzystwo - ul. Wiśniowa
- Lisówek do Zarąb
- Żelechów - ul. Topolowa, Jastrzębska, Sarnia, Topolowa Krakowiańska, Polna, Karolkowa, Limby, Wspólna Żużlowa,
- Grzmiąca - Al. Lipowa, Nieduża,
- Jastrzębnik - ul. Mazowieckie Pola, Ziołowa, Pszeniczna, Skrajna, Mazowiecka,
- Pieńki Zarębskie - do Zarąb, oraz do wsi Borowiec,
- Osowiec - ul. Dębowa, Cienista, Falista, Dworska, Parkowa,
- Wycinki Osowskie - ul. Przejazdowa, Magnolii, ul. Brzozowa,
- Ojrzanów - ul. Łączna,
- Ojrzanów Tow. - ul. Działkowa,
- Wycinki Osowskie – Zalesie ul. Zdrojowa,
- Zaręby - ul. Zięby, Skowronia,
- Słubica D. - ul. Ogrodowa,
- Kaleń - ul. Polnych Kwiatów, Magnolii,
- Petrykozy - ul. Świerkowa, ul. Daleka,
- Skuły - ul. Północna, ul. Polna, Okrężna , Dębowa, ul. Ekologiczna, Północna,
- Żabia Wola - ul. Rolnicza ul. Wiejska k/Ośrodka Zdrowia, Sportowa, Polna,
- Ciepłe - ul. Polnych Kwiatów , Nieduża,
- Siestrzeń - ul. Śródpolna, Brzozowa, Skrajna, Klonowa, Przejazdowa, Graniczna,
- Musuły - ul. Wrzosowa ul. Folwarczna,
- Bieniewiec - ul. Spacerowa, ul. Nad Zalew,
- Słubica Wieś - ul. Słoneczna ul. Dzikiej Kaczki,
- Władysławów - ul. Ku Rzece, Główna, Objazdowa,
- Bartoszówka - ul. Strażacka ul. Północna,
- Grzegorzewice - ul. Daleka, Pałacowa, Słoneczna,
- Bolesławek - ul. Nad Potokiem, Kukułki,
- Słubica A - ul. Zarzeczna, Brzozowa, Ogrodowa,
- Oddział - Al. Lipowa.

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00