Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • logo

Przedstawiamy informację o realizacji wyjazdu rodzinnego w ramach projektu „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA” nr RPMA.09.02.01-14-8824/17 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

Projekt „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA”

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

W dniach 27-29 czerwca 2018 r. Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia wzięli udział w trzydniowym wyjeździe ,  którego celem było  kształtowanie wiedzy i postaw służących podniesieniu jakości funkcjonowania rodzin.

W ramach wyjazdu zorganizowano:

- Warsztaty kreowania wizerunku, podczas których omówiono analizę kolorystyczną, zasady stylizacji sylwetki,  dobór stroju do okoliczności  i zasady doboru makijażu

- Warsztaty rekreacji ruchowej,  podczas których rodziny wspólnie uprawiały zajęcia sportowe

- Warsztaty umiejętności manualnych, podczas których Uczestnicy projektu rozwijali swoje talenty artystyczne.

Uczestnikom wyjazdu zapewniono transport, zakwaterowanie w hotelu oraz całodzienne wyżywienie.  Warsztaty zostały zrealizowane w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Geovita” w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim.

Integracja rodzin przebiegała w radosnej atmosferze  wspomaganej piękną pogodą. Uczestnicy projektu zadeklarowali zadowolenie z formy i jakości przeprowadzenia wyjazdu rodzinnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-07-04 12:48
 • AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA
 • AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA
 • AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA
 • AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA
 • AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00