Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Informacja o realizacji zajęć "Grupy wsparcia" w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola" nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola

Projekt „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA”

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

W ramach realizacji projektu Uczestnicy biorą udział w 80 godzinach zajęć  w ramach  samopomocowej „Grupy wsparcia”, której  celem jest  wymiana doświadczeń i wspólne budowanie rozwiązań dotyczących  dysfunkcji działania rodziny.  Zajęcia realizowane są w modułach 4 godzin zegarowych w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  Zajęcia prowadzi terapeuta specjalizujący się w dziedzinie wzmacniania jakości funkcjonowania rodzin.

 

Tematyka pracy Grupy wsparcia obejmuje :

 • wymianę doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze wypełniania funkcji rodzicielskich i opiekuńczych
 • wzajemną pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów osób o podobnych doświadczeniach życiowych
 • naukę definiowania i radzenia sobie z problemami w zakresie przemocy i uzależnień
 • wzmocnienie więzi społecznych
 • dodawanie sobie odwagi przy dochodzeniu swoich praw
 • odrzucanie izolacji społecznych
 • odbudowę motywacji oraz wiary we własne siły

 Asystent Rodziny, Kierownik GOPS, pracownicy socjalni i Koordynator projektu zachęcają do systematycznego uczestnictwa w zajęciach „Grupy wsparcia”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska
 • opublikował: Michał Wojciul
  data publikacji: 2018-06-04 16:31
 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola
 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola
 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00