Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • kgw

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

17 października 2019 r. w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie odbędzie się szkolenie dla osób, które chcą dowiedzieć się jak: założyć koło gospodyń wiejskich, prowadzić sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz budować markę KGW. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" .

 • Piknik Organizacji Pozarządowych Ziemi Chełmońskiego –...

Piknik Organizacji Pozarządowych Ziemi Chełmońskiego – 28.09.2019

Zapraszamy do udziału w Pikniku organizacji pozarządowych Ziemi Chełmońskiego który odbędzie się w Mszczonowie dnia 28 września 2019 r.

 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
Termin zgłaszania kandydatów: 20 września 2019 r. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

 • Ankieta

Badanie ankietowe

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych z obszaru LGD do wzięcia udziału w BADANIU POTENCJAŁU, POTRZEB I BARIER ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z OBSZARU LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO.

 • Plakat

Piknik dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz grup nieformalnych do prezentacji swoich działań w czasie "Pikniku organizacji z Ziemi Chełmońskiego", który odbędzie się 28 września 2019 r. we Mszczonowie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września tel. 46 858 91 51, 795 584 876, e-mail: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl

 • zawody w Chlebni

Kolejny sukces naszych Strażaków

Wielkie gratulacje dla obu naszych Jednostek Strażackich: OSP w Żelechowie i OSP w Skułach, które 16 czerwca br. stanęły na zwycięskim podium Zawodów Sportowo- Pożarniczych Jednostek OSP w Chlebni.

 • "Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi...

Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne zapraszają do udziału w projekcie "Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego".

W sprawie projektu można się kontaktować z Biurem LGD w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24, lub tel.: 46/858-91-51, e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

 • Folriany 2019

OSP Skuły Laureatem Florianów 2019!

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach została Laureatem Konkursu Floriany 2019 w kategorii „Kultura i tradycja” za organizację XX Listopadowego Złazu Niepodległościowego.

 • Działaj Lokalnie spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w programie „Działaj Lokalnie”. Tegoroczny budżet konkursu wynosi ponad 55 tys. zł. Każda organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna ma szansę wygrać nawet 6 tys. zł na realizację swoich pomysłów. Wnioski można składać do 30 maja 2019 roku.

13 maja o godz. 16:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” (Żabia Wola ul. Warszawska 24) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu Działaj Lokale.

 • spotkanie OSP

Spotkanie z oficerami Państwowej Straży Pożarnej z Ukrainy

Bohdan Nowosielski Zastępca Wójta Gminy Żabia Wola spotkał się z oficerami Państwowej Straży Pożarnej z Ukrainy, którzy przyjechali do naszej Gminy na spotkanie ze Strażakami z OSP Skuły. W trakcie spotkania w Domu Kultury w Żabiej Woli omówione zostały najważniejsze aspekty współpracy OSP z samorządem, sposoby tworzenia jednostek ochotniczych straży pożarnych i kwestie wsparcia finansowego jednostek. Podkreślono także rangę działalności strażaków ochotników.

 • warsztaty

Zastosowanie ziół w kuchni i lecznictwie

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe "Zastosowanie ziół w kuchni i lecznictwie" które odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. w godz. 9:00-14:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli. Zgłoszenia do dnia 5 kwietnia 2019 pod nr tel 46 858 91 51, e-mail biuro@ziemiachelmonskiego.pl

 • spotkanie klubu przyjaciół pszczół

Spotkanie Klubu Przyjaciół Pszczół

Najbliższe spotkanie Klubu Przyjaciół Pszczół w Gminie Żabia Wola, którego tematem będą choroby i szkodniki pszczół  odbędzie się 8 lutego 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

następna strona »

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00