Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • konkurs dla ngo

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenia konkursowe dotyczą:

 • wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 • powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferty należy składać do 26 października 2023 r. do godziny 16:00 w sali Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola.

Szczegółowe informacje, na temat kobkursów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-05 19:23

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00