Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • konkursy

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu:
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych OGŁOSZENIE O KONKURSIE
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Oferty należy składać do 22 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 w sali Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
    data wytworzenia: 2022-11-30
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2022-12-01 11:29

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00