Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • ngo

Otwarty konkurs ofert dla NGO

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Oferty należy składać do 29 lipca 2022 r. do godziny 15:00 w sali Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3, 96 321 Żabia Wola.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
    data wytworzenia: 2022-07-07
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2022-07-07 16:26

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00