Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • nabór uzupełniający

Działaj Lokalnie 2022 - nabór dodatkowy

Do 30 czerwca 2022 organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów mogą ubiegać się o dotację do 6.000 zł na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia a także mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii oraz prowadzić działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza dodatkowy konkurs Działaj Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pula środków przeznaczonych na granty wynosi 30 000 zł.

Po pierwszym konkursie, wspólnie z Lokalną Komisją Grantową dooszliśmy do wniosku, że konieczny jest dodatkowy nabór i czas dla wnioskodawców na doparcowanie projektów. 

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, kluby, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.) posiadające osobowość prawną oraz grupy nieformalne, sołectwa, rady rodziców lub inne, które nawiążą współpracę na czas trwania projektu. Wnioskodawca może otrzymać dotacje w wysokości do 6 tys. na 3-6 miesięczne działania realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku. Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków znajdującego się na stronie www.europaimy.org. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2022 roku.

PREZENTACJA - SPOTKANIE INFORMACYJNE PDF

REGULAMIN - nabór dodatkowy

WZÓR WNIOSKU

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

ZŁÓŻ WNIOSEK!

KLAUZULA RODO

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Janiszewska (Referat Organizacyjny)
    data wytworzenia: 2022-06-28
  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2022-06-28 10:39

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00