Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • woda-komunikat

Woda z wodociągu publicznego SUW Musuły ZDATNA DO SPOŻYCIA

UWAGA! Na postawie badań przeprowadzonych w dniach 15 -16.12.2023 oraz informacji przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Warszawie WODA w wodociągu gminnym pochodząca z SUW Musuły JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA.

  • Uwaga woda

Woda z wodociągu publicznego SUW Musuły - kolejne informacje

Po otrzymaniu Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego SUW Musuły, niezwłocznie podjęte zostały działania naprawcze w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

  • Warunkowa przydatność wody SUW Musuły

Uwaga! SUW Musuły - woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi wyłącznie po jej przegotowaniu

Uwaga! W związku z wydaną Decyzją nr W133.2023 dnia 13.12.2023 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowiecki  o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego SUW Musuły informuję, iż: Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi wyłącznie po jej przegotowaniu.

  • Orzeczenie o przydatności wody Bartoszówka

Pozytywna decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia z SUW Bartoszówka

W związku z Decyzją Nr W 70.2023 z dnia 10.07.2023 r. PPIS orzeka o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bartoszówka.

  • Uwaga! brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Bartoszówka

Rejon Bartoszówki tymczasowo zasilany wodą z Żelechowa

W związku z ogłoszonym Komunikatem NR 3.2023 Powiatowego Państwowego Inspektor Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Bartoszówce, uprzejmie informuję, iż niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej informacji, tj. w dn. 4.07.2023r., ujęcie wody SUW  Bartoszówka zostało zamknięte. 

Na terenie Gminy Żabia Wola, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana jest przez 3 wodociągi:

•    wodociąg    publiczny Bartoszówka
•    wodociąg    publiczny Musuly
•    wodociąg    publiczny Żelechów

Za jakość wody dostarczanej do sieci wodociągowej na terenie gminy odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 105 w Mszczonowie.

 

Stacja Uzdatniania Wody - Bartoszówka

. Stacja Uzdatniania Wody - Bartoszówka

Stacja Uzdatniania Wody - Musuły

Stacja Uzdatniania Wody - Musuły

Stacja Uzdatniania Wody - Żelechów

Stacja Uzdatniania Wody - Żelechów

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Żabia Wola

Ocena jakości wody

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Maz.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

  • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
  • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
  • piątek: w godz. 8:00-15:00