Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Mazowsze dla sołectw

Projekty realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

Na stronie: https://www.zabiawola.pl/1439,projekty-realizowane-w-ramach-mazowieckiego-instrumentu-aktywizacji-solectw
publikujemy informacje dot. budowy oświetlenia ulicznego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

 • Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Modernizacja Oświetlenia”
 • WFOŚIGW

Oszczędność energii elektrycznej w gminie

6 grudnia br. Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka wraz ze Skarbnikiem Bożeną Kot uczestniczyli w uroczystości podpisania umów i wręczenia symbolicznych czeków na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Modernizacja Oświetlenia”. 

 • Czasowe wyłączenia odcinków oświetlenia ulicznego w późnych godzinach nocnych
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Czasowe wyłączenia odcinków oświetlenia ulicznego w późnych godzinach nocnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z dokonaniem oszczędności energii elektrycznej, Gmina Żabia Wola złożyła wniosek w sprawie dofinansowania zadania pn. „Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem w Gminie Żabia Wola”.

 • Mazowsze dla klimatu - wymiana nieefektywnych opraw oświetleniowych

Mazowsze dla klimatu - wymiana nieefektywnych opraw oświetleniowych

Gmina Żabia Wola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 dokonała wymiany ciągów oświetlenia ulicznego

 • Mazowsze dla klimatu

Trwa wymiana nieefektywnych opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED

Trwa wymiana nieefektywnych opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED.

 • Mazowsze dla sołectw

Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola

W dniu 10.08.2022 r. Gmina Żabia Wola podpisała umowę obejmującą swoim zakresem rozbudowę infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola. Realizacja rozbudowy infrastruktury oświetlenia prowadzona będzie w miejscowościach: Bolesławek, Ojrzanów, Siestrzeń, Władysławów, Zaręby oraz Żelechów.

 • Oświetlenie uliczne w miejscowości Wycinki Osowskie

I Etap realizacji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki Osowskie

Gmina Żabia Wola zakończyła I Etap realizacji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki Osowskie przy ul. Mazowieckiej. Zadanie obejmowało wybudowanie 9 latarni ulicznych z energooszczędnymi oprawami LED od ul. Kwiatowej do ul. Pana Tadeusza.

 • oświetlenie

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola

Nastąpił odbiór końcowy nowo-wybudowanego energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Okrężnej w miejscowości Bartoszówka.

 • ośwuetlenie

Naprawa uszkodzonego oświetlenia ulicznego

W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców miejscowości Józefina wykonane zostały prace naprawcze oświetlenie uliczne przy ul. Mazowieckiej, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Gałązki.

 • budowa oświetlenia

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola

14 października 2020 r. Wójt Gminy Żabia Wola podpisał z firmą Roboty Instalacyjno Budowlane Zdzisław Łukasiak z Warszawy umowę  na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola.

 • Energooszczędne oświetlenie

Oświetlenie uliczne w Józefinie i Żelechowie

W dniu 19.11.2019 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nastąpił odbiór nowo-wybudowanego energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Bajkowej w miejscowości Józefina, oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w m. Żelechów.

 • oświetlenie

Oświetlenie uliczne przy ul. Chełmońskiego i ul. Długiej

W dniu 09.10.2019 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nastąpił odbiór oświetlenia ulicznego wybudowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola.

 • oświetlenie

Oświetlenie na ul. Bajkowej w Józefinie i ul. Kościelnej w Żelechowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola”. Wyłoniono także Wykonawcę, który będzie sprawował funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w/w zadań.

 • lampy solarne

Lampy solarne w Żabiej Woli

Na połączeniu ulic  Ślaskiego i Krańcowej w Żabiej Woli zostały zamontowane 2 autonomiczne lampy solarne, przewidziane w projekcie. Lampy usytuowane są przy przejściu dla pieszych, mamy nadzieję, że zwiększą bezpieczeństwo użytkowników drogi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji i Infrastruktury
  data wytworzenia: 2019-10-03
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-10-03 16:06
 • lampy solarne
 • lampy solarne

Energooszczędne oświetlenie uliczne przy drodze do szkoły

W postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca, który wybuduje oświetlenie uliczne przy drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie. Jest nim firma Instalatorstwo Elektryczne Adam Kamiński. W ramach zadania inwestycyjnego w ulicy Chełmońskiego i ul. Długiej w miejscowości Żelechów oraz ul. Szkolnej w miejscowości Ojrzanów i ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie i Ojrzanowie- Towarzystwo wybudowane zostanie energooszczędne oświetlenie uliczne. 

Energooszczędne oświetlenie uliczne

Już wkrótce nastąpi zawarcie umowy na : Opracowanie dokumentacji na budowę energooszczędnego oświetlenia:

 • dla  ul. Mazowieckiej w miejscowości Wycinki Osowskie na długości ok. 1300 metrów- opracowania podejmuje się Firma ECO ENERGY POLAND  za cenę 25830,00 zł brutto.
 • dla ul. Tarczyńskiej w miejscowości Ojrzanów na długości ok. 1500 metrów
 • dla ul. Słonecznej w miejscowości Słubica A i Słubica Dobra  na długości ok 900m  Projekty te opracuje Firma S-KA ELEKTRO za cenę łącznie 37761,00 zł brutto.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00