Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Energooszczędne oświetlenie

Oświetlenie uliczne w Józefinie i Żelechowie

W dniu 19.11.2019 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nastąpił odbiór nowo-wybudowanego energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Bajkowej w miejscowości Józefina, oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w m. Żelechów.

 • oświetlenie

Oświetlenie uliczne przy ul. Chełmońskiego i ul. Długiej

W dniu 09.10.2019 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nastąpił odbiór oświetlenia ulicznego wybudowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola.

 • oświetlenie

Oświetlenie na ul. Bajkowej w Józefinie i ul. Kościelnej w Żelechowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola”. Wyłoniono także Wykonawcę, który będzie sprawował funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w/w zadań.

 • lampy solarne

Lampy solarne w Żabiej Woli

Na połączeniu ulic  Ślaskiego i Krańcowej w Żabiej Woli zostały zamontowane 2 autonomiczne lampy solarne, przewidziane w projekcie. Lampy usytuowane są przy przejściu dla pieszych, mamy nadzieję, że zwiększą bezpieczeństwo użytkowników drogi.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji i Infrastruktury
  data wytworzenia: 2019-10-03
 • opublikował: Krystyna Janiszewska
  data publikacji: 2019-10-03 16:06
 • lampy solarne
 • lampy solarne

Energooszczędne oświetlenie uliczne przy drodze do szkoły

W postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca, który wybuduje oświetlenie uliczne przy drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie. Jest nim firma Instalatorstwo Elektryczne Adam Kamiński. W ramach zadania inwestycyjnego w ulicy Chełmońskiego i ul. Długiej w miejscowości Żelechów oraz ul. Szkolnej w miejscowości Ojrzanów i ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie i Ojrzanowie- Towarzystwo wybudowane zostanie energooszczędne oświetlenie uliczne. 

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00