Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • Energooszczędne oświetlenie

Oświetlenie uliczne w Józefinie i Żelechowie

W dniu 19.11.2019 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nastąpił odbiór nowo-wybudowanego energooszczędnego oświetlenia ulicznego przy ul. Bajkowej w miejscowości Józefina, oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w m. Żelechów.

  • oświetlenie

Oświetlenie uliczne przy ul. Chełmońskiego i ul. Długiej

W dniu 09.10.2019 r. zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą nastąpił odbiór oświetlenia ulicznego wybudowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola.

  • oświetlenie

Oświetlenie na ul. Bajkowej w Józefinie i ul. Kościelnej w Żelechowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta na realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola”. Wyłoniono także Wykonawcę, który będzie sprawował funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w/w zadań.

  • lampy solarne

Lampy solarne w Żabiej Woli

Na połączeniu ulic  Ślaskiego i Krańcowej w Żabiej Woli zostały zamontowane 2 autonomiczne lampy solarne, przewidziane w projekcie. Lampy usytuowane są przy przejściu dla pieszych, mamy nadzieję, że zwiększą bezpieczeństwo użytkowników drogi.

  • autor: Referat Inwestycji i Infrastruktury, data: 2019-10-03
  • lampy solarne
  • lampy solarne

Energooszczędne oświetlenie uliczne przy drodze do szkoły

W postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca, który wybuduje oświetlenie uliczne przy drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie. Jest nim firma Instalatorstwo Elektryczne Adam Kamiński. W ramach zadania inwestycyjnego w ulicy Chełmońskiego i ul. Długiej w miejscowości Żelechów oraz ul. Szkolnej w miejscowości Ojrzanów i ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie i Ojrzanowie- Towarzystwo wybudowane zostanie energooszczędne oświetlenie uliczne. 

Energooszczędne oświetlenie uliczne

Już wkrótce nastąpi zawarcie umowy na : Opracowanie dokumentacji na budowę energooszczędnego oświetlenia:

  • dla  ul. Mazowieckiej w miejscowości Wycinki Osowskie na długości ok. 1300 metrów- opracowania podejmuje się Firma ECO ENERGY POLAND  za cenę 25830,00 zł brutto.
  • dla ul. Tarczyńskiej w miejscowości Ojrzanów na długości ok. 1500 metrów
  • dla ul. Słonecznej w miejscowości Słubica A i Słubica Dobra  na długości ok 900m  Projekty te opracuje Firma S-KA ELEKTRO za cenę łącznie 37761,00 zł brutto.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00