Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • budowa kanalizacji

Budowa kanalizacji przy ul. Dworskiej w Osowcu

Wykonawca inwestycji planuje wznowienie robót dopiero 18 sierpnia 2023 r. Prace będą prowadzone w rejonie ulicy Dworskiej. 

 • utrudnienia w komunikacji

Uwaga Osowiec - utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z realizacją robót budowlanych i instalacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Osowiec na odcinku o długości około 200 metrów bieżących począwszy od połączenia z ul. Dworską w stronę drogi powiatowej nr 1505W ul. Mazowieckiej przewidywane są utrudnienia w komunikacji w okresie około 4 tygodni począwszy od dnia 12.06.2023 r.

 • Uwaga Osowiec - utrudnienia w ruchu drogowym

Uwaga Osowiec - utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z realizacją robót budowlanych i instalacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej w dniu 24.03.2023 r. w godzinach od 08:30 do 15:00 ulica Falista w miejscowości Osowiec zostanie całkowicie wyłączona z ruchu na odcinku o długości około 250 metrów bieżących począwszy od połączenia z powiatowa drogą publiczną ulicą Mazowiecką oraz gminną drogą wewnętrzną ulicą Dworską.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec

Wnioski o przyłącza do gminnej sieci kanalizacyjnej w Osowcu

Gmina Żabia Wola otrzymała pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim dotyczącą wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec. Decyzja dotyczy Etapu I inwestycji obejmującej ulice: Rysią, Puchaczy, Zawiłą (I), oraz odcinek ul. Wesołej. Poniższa mapa obrazuje ciągi powyższych ulic, w których wybudowana została magistrala zbiorcza wraz z przyłączeniami doprowadzonymi do granic działek.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Oficjalne otwarcie placu budowy na ul. Dworskiej w miejscowości Osowiec

Trwają prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót drogowych związanych z frezowaniem nawierzchni jezdni ul. Dworskiej w miejscowości Osowiec celem budowy kanału głównego sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanego wzdłuż drogi oraz poprzecznych przykanalików do granicy pasa drogowego.
 • Utrudnienia w ruchu drogowym od dn. 09.09.2022 r. w ciągu ulicy Dworskiej w miejscowości Osowiec
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Utrudnienia w ruchu drogowym - od dn. 09.09.2022 r. - ulica Dworska w miejscowości Osowiec

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym (9 września br.) rozpoczynają się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Dworskiej w miejscowości Osowiec. 

 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec

W dniu 11.04.2022 r. odbył się odbiór częściowy odtworzenia nawierzchni ul. Zawiłej

W związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w dniu 11.04.2022 r. odbył się odbiór częściowy odtworzenia nawierzchni ul. Zawiłej, na odcinku o długości ok. 460 m począwszy od połączenia z drogą powiatową nr 1505W ul Mazowiecką. Drogę przekazano do użytkowania. Zrealizowane roboty budowlane są częścią I Etapu inwestycji pn. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec”
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej w Osowcu

W ciągu ostatnich lat na terenie Gminy Żabia Wola można zaobserwować intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w najbardziej zurbanizowanych miejscowościach, stała się więc dla naszego samorządu jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych.
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL
 • Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej - informacje

Na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w mediach społecznościowych publikowane będą informacje dotyczące postępu w realizacji inwestycji oraz przewidywanych utrudnień w komunikacji.
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec - rozpoczęcie budowy

Budowa kanalizacji w Osowcu rozpoczęta

W dniu 11 stycznia 2022 r. Gmina Żabia Wola rozpoczęła jedną z najważniejszych inwestycji: budowę kanalizacji sanitarnej w Osowcu. Jest to przedsięwzięcie 3-etapowe zaplanowane na lata 2022-2024. Wykonawcą za kwotę 15 253 058,07 zł jest firma MELIOREX.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec - podpisanie umowy
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MELIOREX Sp. z o.o. wybuduje kanalizację sanitarną w miejscowości Osowiec

Trzy firmy złożyły oferty na kwoty: ponad 27 mln, ponad 22 mln i najtańsza Firma MELIOREX na 15 253 058,07 zł.
Firma MELIOREX budowała przed 2018 rokiem kanalizację w gminie Żabia Wola i trudne uwarunkowania terenowe Osowca są jej znane.

 • Polski Ład. Dofinansowanie 8 925 000,00 zł.

Wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład

Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej, etap I” wynosi aż 8 925 000,00 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec ogłoszone!

W dniu 14.10.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola pod adresem: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Osowiec”.

 • Sieć wodociągowa

Zakończenie kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola

W dniu 21.07.2020 r. Gmina Żabia Wola uzyskała zgodę na użytkowanie sieci wodociągowej, wybudowanej w miejscowości Wycinki Osowskie, nowo wybudowana sieć wodociągowa obejmuje swym zakresem ul. Motylkową i odcinek ul. Brzozowej (od. ul. Motylkowej do ul. Magnolii). Rozbudowa sieci wodociągowej sfinansowana została w 100 % ze środków budżetu Gminy.

 • Rozbudowa sieci wodociągowej

Gmina realizuje zadanie pn „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola”

W dniu 25.05.2020 r. Gmina Żabia Wola podpisała umowę dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wycinki Osowskie. Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem ul. Motylkową i odcinek ul. Brzozowej (od. ul. Motylkowej do ul. Magnolii).

 • Sieć wodociągowa

Zakończenie kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola

W dniu 26.02.2020 r. Gmina Żabia Wola uzyskała zgodę na użytkowanie sieci wodociągowej, wybudowanej w miejscowości Żelechów, przy ul. Wiśniowej oraz Ojrzanów przy ul. Kresowej i ul. Brackiej. Rozbudowa sieci wodociągowej sfinansowana została w 100 % ze środków budżetu Gminy. Mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do sieci wodociągowej prosimy o kontakt z Urzędem w celu dokonania formalności.

 • PROW 2014-2020

Rozbudowa wodociągu gminnego

Gmina Żabia Wola zakończyła rozbudowę sieci wodociągowej realizowaną w ramach projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia Wola w latach 2017-2018".

Gmina w latach 2017 – 2018 realizowała także zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie gminy Żabia Wola, które w 100% zostało sfinansowane z środków budżetu Gminy Żabia Wola.

 • PROW 2014-2020

Ponad 1,6 mln na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Gmina Żabia Wola otrzymała ponad 1,6 mln zł dofinansowania na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spośród 225 złożonych do Samorządu Województwa Mazowieckiego wniosków Gmina Żabia Wola została sklasyfikowana na wysokim 38 miejscu.

W latach 2017-2018 istniejąca sieć wodociągowa ma zostać rozbudowana o ponad 13 km. Ponadto zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana sieć kanalizacyjna w ul. Szkolnej w Osowcu o łącznej długości 1,3 km.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00