Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Kanalizacja w Osowcu 1

Wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla Mieszkańców Osowca

UWAGA! Mieszkańcy Osowca nadal mogą składać wnioski o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w związku z zakończeniem w kwietniu br. budowę ponad 11 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Osowiec.

 • Kanalizacja w Osowcu

KANALIZACJA W OSOWCU ZAKOŃCZONA!

18.03.2024 r. Gmina Żabia Wola dokonała odbioru końcowego inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osowcu uzyskując pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie. Zachęcamy do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do nowej sieci.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec

Wnioski o przyłącza do gminnej sieci kanalizacyjnej w Osowcu

Gmina Żabia Wola otrzymała pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim dotyczącą wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec. Decyzja dotyczy Etapu I inwestycji obejmującej ulice: Rysią, Puchaczy, Zawiłą (I), oraz odcinek ul. Wesołej. Poniższa mapa obrazuje ciągi powyższych ulic, w których wybudowana została magistrala zbiorcza wraz z przyłączeniami doprowadzonymi do granic działek.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Oficjalne otwarcie placu budowy na ul. Dworskiej w miejscowości Osowiec

Trwają prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót drogowych związanych z frezowaniem nawierzchni jezdni ul. Dworskiej w miejscowości Osowiec celem budowy kanału głównego sieci kanalizacji sanitarnej usytuowanego wzdłuż drogi oraz poprzecznych przykanalików do granicy pasa drogowego.
 • Utrudnienia w ruchu drogowym od dn. 09.09.2022 r. w ciągu ulicy Dworskiej w miejscowości Osowiec
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Utrudnienia w ruchu drogowym - od dn. 09.09.2022 r. - ulica Dworska w miejscowości Osowiec

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym (9 września br.) rozpoczynają się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Dworskiej w miejscowości Osowiec. 

 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec

W dniu 11.04.2022 r. odbył się odbiór częściowy odtworzenia nawierzchni ul. Zawiłej

W związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w dniu 11.04.2022 r. odbył się odbiór częściowy odtworzenia nawierzchni ul. Zawiłej, na odcinku o długości ok. 460 m począwszy od połączenia z drogą powiatową nr 1505W ul Mazowiecką. Drogę przekazano do użytkowania. Zrealizowane roboty budowlane są częścią I Etapu inwestycji pn. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec”
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej sanitarnej w Osowcu

W ciągu ostatnich lat na terenie Gminy Żabia Wola można zaobserwować intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w najbardziej zurbanizowanych miejscowościach, stała się więc dla naszego samorządu jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych.
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL
 • Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej - informacje

Na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w mediach społecznościowych publikowane będą informacje dotyczące postępu w realizacji inwestycji oraz przewidywanych utrudnień w komunikacji.
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec - rozpoczęcie budowy

Budowa kanalizacji w Osowcu rozpoczęta

W dniu 11 stycznia 2022 r. Gmina Żabia Wola rozpoczęła jedną z najważniejszych inwestycji: budowę kanalizacji sanitarnej w Osowcu. Jest to przedsięwzięcie 3-etapowe zaplanowane na lata 2022-2024. Wykonawcą za kwotę 15 253 058,07 zł jest firma MELIOREX.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec - podpisanie umowy
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MELIOREX Sp. z o.o. wybuduje kanalizację sanitarną w miejscowości Osowiec

Trzy firmy złożyły oferty na kwoty: ponad 27 mln, ponad 22 mln i najtańsza Firma MELIOREX na 15 253 058,07 zł.
Firma MELIOREX budowała przed 2018 rokiem kanalizację w gminie Żabia Wola i trudne uwarunkowania terenowe Osowca są jej znane.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec ogłoszone!

W dniu 14.10.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola pod adresem: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Osowiec”.

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00