Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec

W dniu 11.04.2022 r. odbył się odbiór częściowy odtworzenia nawierzchni ul. Zawiłej

W związku z prowadzoną inwestycją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w dniu 11.04.2022 r. odbył się odbiór częściowy odtworzenia nawierzchni ul. Zawiłej, na odcinku o długości ok. 460 m począwszy od połączenia z drogą powiatową nr 1505W ul Mazowiecką. Drogę przekazano do użytkowania. Zrealizowane roboty budowlane są częścią I Etapu inwestycji pn. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec”.
Komisja odbiorowa przeprowadziła czynności odbiorowe przy udziale przedstawicieli Mieszkańców ul. Zawiłej, zespołu Inspektorów nadzoru inwestorskiego, z ramienia inwestora obecni byli  Zastępca Wójta Gminy Pan Bohdan Nowosielski oraz przedstawiciele Referatu Inwestycji Urzędu Gminy. Funkcjonalność zainstalowanych urządzeń sanitarnych uruchomiona zostanie po zakończeniu realizacji Etapu I inwestycji oraz uzyskaniu decyzji na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim. Przewidywanym terminem, w którym Mieszkańcy będą mogli występować z wnioskami o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej celem budowy przyłączy do posesji jest sierpień/wrzesień 2022.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Osowiec”
współfinansowana ze środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz w ramach środków krajowych dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla zadania inwestycyjnego „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola – poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy”
Wkład własny pochodzi z obligacji, które Gmina Żabia Wola zdecydowała się wyemitować na zadania inwestycyjne.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2022-04-13 12:30
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 12:33

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00