Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • Budowa kanalizacji sanitarnej
 • Unia Europejska
 • PROW
 • RFIL

Postępowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec ogłoszone!

W dniu 14.10.2021 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola pod adresem: https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Osowiec”.

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane
ze środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)
oraz
ze środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla zadania inwestycyjnego „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy”.

Realizacja inwestycji odbędzie się w dwóch etapach:

 • Etap I obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Osowiec, o długości ok. 1164,60 mb w lokalizacjach: ul. Rysia – 220 mb, ul. Puchaczy – 130 mb, w części ul. Zawiła – 585 mb, ul. Wesoła – 9,6 mb, ul. Mazowiecka – 220 mb. 

 • Etap II przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej i na jej podstawie prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, o długości ok. 920 mb w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w miejscowości Osowiec w ulicach: Podleśna, Spokojna (od włączenia ul. Dworskiej do nr 8 w ul. Spokojnej), Falista (na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Łanowej), oraz budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz włączenie do sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w etapie 1 o długości ok. 9515,40 mb w lokalizacjach, ulicach: Zawiła, Kątowa, Wesoła, Strumykowa, Zapolska, Trawiasta, Promyk Słońca, Nutki, Złota, Słoneczna Polana, Konarowa, Gruntowa, Mazowiecka, Parkowa, Parceli, Cienista o łącznej długości 5335,40 mb oraz w ulicach: Dworska, Modrzewiowa, Przy Lesie, Pod Gruszą, Falista, Wspólna, Niska, Liściasta Uroczysko, Kręta, Mazowiecka, Sarmacka, Książęca o łącznej długości 4180,00 mb.

Zakończenie inwestycji przewiduje się na styczeń 2024 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Referat Inwestycji
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Ewelina Radkiewicz
  data publikacji: 2021-10-14 15:20
 • zmodyfikował: Ewelina Radkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 13:52

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00