Gmina
Żabia Wola

Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec w gminie Żabia Wola – I Etap

Szanowni Państwo

Wójt Gminy Żabia Wola podpisała umowę z firmą „Zakład Techniki Sanitarnej INSTECH Paweł Bobrowski”, 09 – 472 Słupno, ul. Letnia 27, Cekanowo reprezentowaną przez Pana Pawła Bobrowskiego na Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Osowiec w gminie Żabia Wola – I Etap”.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Żabia Wola, zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy, przy założeniu spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Zadanie będzie realizowane zgodnie z zawartym Porozumieniem międzygminnym na odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Żabia Wola do sąsiadującej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kolejnych ulicach i terenach gminy, przyczyni się do poprawy usług odprowadzania ścieków w zakresie powszechności korzystania z nich i likwidacji ziemnych zbiorników na nieczystości na terenach przewidzianych do skanalizowania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w bieżącym roku dokumentacji projektowej dla niżej wymienionych ulic:

Nr zadania

Nazwa ulicy

Orientacyjna długość [mb]

1

ul. Rysia

ok. 250,00

2

ul. Puchaczy

ok. 120,00

3

ul. Zawiła

ok. 1100,00

4

ul. Kątowa

ok. 150,00

5

ul. Wesoła

ok. 330,00

6

ul. Strumykowa

ok. 90,00

7

ul. Zapolska

ok. 250,00

8

ul. Trawiasta

ok. 380,00

9

ul. Promyk Słońca

ok. 250,00

10

ul. Nutki

ok. 100,00

11

ul. Złota

ok. 270,00

12

ul. Słoneczna Polana

ok. 290,00

13

ul. Konarowa

ok. 200,00

14

ul. Gruntowa

ok. 200,00

15

ul. Mazowiecka

ok. 450,00

16

ul. Parkowa

ok. 370,00

17

ul. Parceli

ok. 220,00

18

ul. Cienista

ok. 560,00

 

Razem

ok. 5580,00

 
  • autor: Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji, data: 2017-05-08

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00