Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola (ul. Główna 3).

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad na spotkaniu m.in. odbędą się Wybory Zarządu Gminnej Spółki Wodnej oraz Członków Komisji Rewizyjnej, uchwalony zostanie budżet na rok 2018 wraz z planem prac, jakie Spółka w dalszej kolejności będzie wykonywać, podjęte zostaną także uchwały o wysokości składek za konserwację rowów i urządzeń drenarskich według powierzchni zmeliorowanej.

Walne Zgromadzenie Członków będzie okazją do przedstawienia sprawozdań rzeczowo - finansowych za ubiegły rok. Warto zaznaczyć, że jednym ze źródeł zasilających budżet Spółki są wpłaty z tytułu składek członków GSW, których łączna kwota wpływów w roku ubiegłym wyniosła 31 676,92 zł. Ponadto Gminna Spółka w Żabiej Woli w 2017 r. otrzymała dotacje w łącznej kwocie 58 839,00 zł, na co składało się: 30 000,00 zł z budżetu Gminy Żabia Wola, 7 300,00 zł ze Starostwa Powiatu Grodziskiego, 21 539,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione dofinansowania to niewątpliwie największe źródło wpływów, dlatego też na rok 2018 planowane jest sporządzanie kolejnych wniosków o przyznanie dotacji ze środków publicznych.

Wymienione powyżej kwoty pozwoliły Gminnej Spółce Wodnej na wykonanie prac konserwacyjnych, których łączny koszt w 2017 r. wyniósł 88 864,55 zł. Opłacanie przez Członków Gminnej Spółki Wodnej składek jest niewątpliwie istotną kwestią decydującą o pozyskiwaniu dotacji i dalszym wykonywaniu napraw urządzeń drenarskich i konserwacji rowów melioracyjnych.

Zarząd Spółki apeluje tym samym o terminowe regulowanie swoich należności oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zmian związanych ze sprzedażą gruntów celem prawidłowego naliczania składek. Zachęcamy do aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółki Wodnej.

  • opublikował: Krystyna Janiszewska
    data publikacji: 2018-05-21 09:42
  • zmodyfikował: Krystyna Janiszewska
    ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 09:58
  • Zaproszenie

« wstecz

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola
- poniedziałek: 8:00 - 17:00
- wtorek-środa-czwartek: 8:00 - 16:00
- piątek: 8:00 - 15:00