Menu

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • walne zgromadzenie

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 19.03.2024 r. o godzinie 11:00, drugi termin godzina 11:15 w Domu Kultury w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 27.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Powitanie osób przybyłych,
 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 3. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z 2023 r,
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 7. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli z wykonania budżetu i realizacji zadań rzeczowych w 2023 r,
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2023 r,
 9. Dyskusja,
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli za 2023 r,
 11. Uchwała o wysokości składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli na 2025 r.,
 12. Przyjęcie budżetu i planu działania na 2024 r.,
 13. Sprawy różne, wolne wnioski,
 14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Zarządu GSW Stanisław Folwarski
 • opublikował: Joanna Wysokińska
  data publikacji: 2024-03-05 15:09
 • zmodyfikował: Joanna Wysokińska
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-05 15:09

Banery

Stopka

Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 858 27 00
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy Żabia Wola

 • poniedziałek: w godz. 8:00-17:00
 • wtorek, środa, czwartek: w godz. 8:00-16:00
 • piątek: w godz. 8:00-15:00